Finansministeriet i sociala medier 

Finansministeriet (FM) använder sociala medier för informationsförmedling och som diskussionskanal. Vi är närvarande i sociala medier under tjänstetid. Kanalerna i sociala medier administreras av ministeriets kommunikationsenhet

FM på Twitter

YouTube

YouTube hittar du ministeriets videor och animationer

    Landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i sociala medier