Finansministeriet i social media

Vi informerar om aktuella ekonomiska och förvaltningsmässiga frågor i flera sociala mediekanaler.

Kommunikationsenheten ansvarar för finansministeriets sociala mediekanaler. Vi är närvarande i våra mediekanaler under tjänstetid. Officiella ärenden sköts via ministeriets registratorskontor.

Du hittar vårt ministerium i dessa sociala mediekanaler:
X (Twitter)
LinkedIn
Instagram
Facebook
Youtube