Programmet för verkningsfull offentlig upphandling – effektivare offentliga upphandlingar

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling är finansministeriets och Finlands Kommunförbunds gemensamma åtgärdsprogram. Syftet med programmet är att främja den offentliga ekonomins hållbarhet och offentliga upphandlingars samhälleliga genomslag. Programmet koncentrerar utförandet och utvecklandet av offentliga upphandlingar under ett paraply.

Finansministeriet tillsatte åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling i syfte att få till stånd en nationell strategi för offentlig upphandling, öka samarbetet mellan aktörerna inom offentlig upphandling och utveckla upphandlingarnas verkningsfullhet. Åtgärdsprogrammet har mandat 5.9.2019–31.12.2023 och programmet leds i samarbete med Finlands Kommunförbund.

En nationell strategi för offentlig upphandling, som genomförs i omfattande, organisationsöverskridande samarbete som genomsyrar hela landet, har utarbetats i samband med programmet. Programmets mandatperiod är 5.9.2019–31.12.2023. 

Utvecklingen av offentlig upphandling är en del av programmet för verkningsfull offentlig upphandling – och tvärtom. Man har redan genomfört cirka 30 konkreta åtgärder för att förbättra effekterna av offentlig upphandling inom programmet. Ytterligare åtgärder bereds hela tiden i samarbete med olika aktörer. 

Utvecklingen sker i temagrupper och nätverk som är öppna för alla. Utvecklingsresultaten kan fritt utnyttjas av alla. Bekanta dig med programmets resultat och delta i samarbetet!

Nationell strategi för offentlig upphandling

Den nationella strategin för offentlig upphandling från hösten 2020 består av åtta utvecklingsområden som alla är beroende av varandra. 

För att utvecklingen av de offentliga upphandlingarnas verkningsfullhet ska få vind i seglen, krävs god strategisk ledning och upphandlingskompetens. Kunskapsbaserad ledning och utvärdering av effekter stöder den strategiska ledningen och ser till att man håller kursen. 

Ett centralt fokus i utvecklingsarbetet är att fungerande produkter och tjänster av hög kvalitet upphandlas på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i processen och att marknaden är livskraftig. Innovationer uppstår bäst där omvärlden möjliggör sådana.  

För att vår båt ska kunna segla framåt på ett ansvarsfullt sätt, behöver man vid offentlig upphandling ta hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Strategin bidrar till att aktörer som genomför offentliga upphandlingar, såsom staten, kommunerna och församlingarna, får konkreta verktyg att använda i sitt arbete. Företag och organisationer får nya affärsmöjligheter i och med ett nytt slags partnerskap. Flera av de tjänster som är viktiga för medborgare upphandlas offentligt, och strategin bidrar därför till bättre erfarenheter för kunderna i vardagen. 

Indikatorer som synliggör den systemiska förändring som eftersträvas har också fogats till strategin. Med hjälp av indikatorerna kan man följa upp strategins verkan och resultaten samt styra kommande åtgärder och resurser. 

Utnyttja resultaten från programmet för verkningsfull offentlig upphandling 

Resultaten från programmet för verkningsfull offentlig upphandling inkluderar såväl utredningar, handböcker som verktyg. Resultaten är till konkret nytta i vardagen för upphandlingsexperter, organisationers ledning, forskare och andra som är intresserade av ämnet. Ta i bruk resultaten via länkarna nedan.  

Vill du veta vad som pågår inom programmet – eller vill du bekanta dig med våra aktuella material?

Ytterligare information

Lagstiftningsråd Tarja Sinivuori-Boldt
Finansministeriet
tfn. 02955 30433
[email protected]

Ledande jurist Eeva-Riitta Högnäs
Juridiska enheten, Kommunförbundet
tfn. +358 41 506 3414
[email protected]

Dataskydd