Framtidsarbete och utvärdering av förvaltningspolitiken

Förvaltningspolitiskt framtidsarbete och framsynthet ingår i den förvaltningspolitiska verktygslådan. Det förvaltningspolitiska framtidsarbetet utförs inom hela statsrådet. Framtidsöverblicken bereds mot slutet av regeringsperioden i syfte att betjäna riksdagsvalet och skapandet av en ny regering. Förvaltningspolitiska teman är en del av finansministeriet framtidsöverblick.

Hallinto hyvinvoinnin ja talouden tasapainottajana - Hallintopolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020 (Förvaltningspolitiska framtidsöversikten 2010, på finska)

OECD utvärderar funktionen, effektiviteten och genomslagningen hos olika länders förvaltningspolitik och förvaltningar

Det är viktigt att man i samband med förvaltningsreformer bedömer hur reformerna lyckats. I Finland genomgår så gott som alla större utvecklingsprojekt en sådan bedömning. Det är utöver dessa projektspecifika bedömningar viktigt att man också med jämna mellanrum gör övergripande bedömningar av förvaltningen och reformeringen av den. Den senaste övergripande bedömningen av den finländska förvaltningen gjordes av OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) år 2015.

OECD:s förtroendebedömning blev klar våren 2021

Den bedömning som OECD gjort för Finland ger aktuell information om medborgarnas förtroende för förvaltningen och de offentliga institutionerna i Finland samt rekommendationer om hur förvaltningen kan utveckla sin verksamhet för att stärka och bevara medborgarnas förtroende. Slutrapporten om bedömningen publicerades den 4 maj 2021.

OECD:s förtroendebedömning på engelska  ”Drivers of Trust in Public Institutions in Finland”

Finansministeriets pressmeddelande om slutrapporten om förtroendebedömningen

FINEST - Finlands och Estlands gemensamma förvaltningsutvärdering 2015

OECD gjorde en gemensam utvärdering av Finland och Estland år 2015. Utvärderingen var en fortsättning på den tidigare utvärdering av Finland som gjordes 2010.

OECD Public Governance Reviews: Finland Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Bordes

OECD Public Governance Reviews: Estonia and Finland

OECD:s webbsidor om bedömningen av Finland och Estland

OECD:s (Organisation of Economic Co-operation and Development) tidigare övergripande bedömning av förvaltningen i Finland blev färdig 2010.

Sammanfattning av OECD:s bedömning och de viktigaste åtgärdsförslagen (på engelska)

Sammanfattning av OECD:s bedömning och de viktigaste åtgärdsförslagen (på finska)

Kontaktuppgifter

Katju Holkeri
finansråd
tfn 02955 30087
[email protected]