Framtidsarbete och utvärdering av förvaltningspolitiken

Förvaltningspolitiskt framtidsarbete och framsynthet ingår i den förvaltningspolitiska verktygslådan. Det förvaltningspolitiska framtidsarbetet utförs inom hela statsrådet. Framtidsöverblicken bereds mot slutet av regeringsperioden i syfte att betjäna riksdagsvalet och skapandet av en ny regering. Förvaltningspolitiska teman är en del av finansministeriet framtidsöverblick.

Hallinto hyvinvoinnin ja talouden tasapainottajana - Hallintopolitiikan suuntaviivat vuoteen 2020 (Förvaltningspolitiska framtidsöversikten 2010) (på finska)

OECD utvärderar funktionen, effektiviteten och genomslagningen hos olika länders förvaltningspolitik och förvaltningar

Det är viktigt att man i samband med förvaltningsreformer bedömer hur reformerna lyckats. I Finland genomgår så gott som alla större utvecklingsprojekt en sådan bedömning. Det är utöver dessa projektspecifika bedömningar viktigt att man också med jämna mellanrum gör övergripande bedömningar av förvaltningen och reformeringen av den. Den senaste övergripande bedömningen av den finländska förvaltningen gjordes av OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) år 2015.

En produktivitetsbedömning på kommande

Finland har beställt en förtroendeutvärdering från OECD. Utvärderingen ska bli färdig våren 2021. Målet med OECD:s utvärderingsprojekt är att

  • utvidga och förstärka kunskapsunderlaget om förtroendet för institutionerna inom förvaltningen i Finland samt att erbjuda internationell jämförelseinformation
  • utreda hurdant förtroende människorna har för förvaltningen
  • erbjuda en analys över faktorer som antingen förstärker eller försvagar förtroendet mot förvaltningen i Finland.

Förtroendebedömningen kan sedan utgöra grunden för en strategi som styr satsningarna i förtroendearbetet.

FINEST - Finlands och Estlands gemensamma förvaltningsutvärdering 2015

OECD gjorde en gemensam utvärdering av Finland och Estland år 2015. Utvärderingen var en fortsättning på den tidigare utvärdering av Finland som gjordes 2010.

OECD Public Governance Revrsiews: Finland Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Borde

OECD Public Governance Reviews: Estonia and Finland

OECD:s webbsidor om bedömningen av Finland och Estland: oe.cd/FinEst

OECD:s (Organisation of Economic Co-operation and Development) tidigare övergripande bedömning av förvaltningen i Finland blev färdig 2010.

Sammanfattning av OECD:s bedömning och de viktigaste åtgärdsförslagen (på engelska)
Sammanfattning av OECD:s bedömning och de viktigaste åtgärdsförslagen (på finska)

Projektet Framtidens förvaltning (Governments for the Future)

Finland utförde 2011-2013 en separat gemensam bedömning av förvaltningens framtid tillsammans med Storbritannien, Österrike, Sverige och Skottland.

Governments for the Future - Main Report (på engelska)
Decision or Changes – Finland in the Mirror (på engelska)