EN FI SV

Tjänsteresor

Tjänsteresor är resor som företas på order av närmaste chef för att sköta tjänsteuppgifter utanför tjänstestället. Samma regler tillämpas på anställda i arbetsavtalsförhållande.

Det finns ett tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av de statliga tjänstemännens och arbetstagarnas resekostnader (s.k. resereglemente), som uppdateras kalenderårsvis.

Reglementet anger vilka resekostnader som ersätts, dvs. extra kostnader som tjänsteresan orsakar. Ersättningarna omfattar bl.a. resekostnader, traktamente, måltidsersättning och kostnader för inkvartering eller hotell. Närmare information om kostnadsslagen och villkoren för utbetalning finns i resereglementet Statens resereglemente 2020.

Ersättningarna som anges i resereglementet är i huvudsak skattefri inkomst, men det finns undantag (t.ex. arbete på flera orter, passavgift). Skatteförvaltningen informerar om vilka resekostnader som är skattepliktiga respektive skattefria. Ersättningar för kostnader för arbetsresor, 18.12.2019.

Vid upphandling av tjänsteresor ska alltid eventuella serviceavtal inom samordnad upphandling beaktas (t.ex. ramavtal) liksom skyldigheten att tillämpa dem. Ramavtal, Hansel Ab

Mera information

Statens resereglemente 2020, publikation 2020:2
Publikationen kan beställas: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Ändringar i ersättningarna för resekostnader fr.o.m. 1.1.2020, pressmeddelande 16.12.2019

Statens logitjänster inom landet och utomlands, mötestjänster inom landet, avtal av serviceflygtjänster, båt- och tågresetjänster samt resebyråtjänster finns på www-sidor Hansel Ab
 

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Ulla Westermarck
Puh. 02955 30240
[email protected]