FI SV EN

Tjänsteresor

Tjänsteresor är resor som företas på order av närmaste chef för att sköta tjänsteuppgifter utanför tjänstestället. Samma regler tillämpas på anställda i arbetsavtalsförhållande. 

Det finns ett tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av de statliga tjänstemännens och arbetstagarnas resekostnader (s.k. resereglemente), som uppdateras kalenderårsvis. 

Reglementet anger vilka resekostnader som ersätts, dvs. extra kostnader som tjänsteresan orsakar. Ersättningarna omfattar bl.a. resekostnader, traktamente, måltidsersättning och kostnader för inkvartering eller hotell. Närmare information om kostnadsslagen och villkoren för utbetalning finns i Statens resereglemente 2020.

Utrikesministeriet bestämmer om ersättningarna för användning av egen bil för tjänstemän och arbetstagare vid utrikesrepresentationer samt för tjänstemän och arbetstagare inom andra förvaltningsområden som har stationeringsort utomlands. 

Ersättningarna som anges i resereglementet är i huvudsak skattefri inkomst, men det finns undantag (t.ex. arbete på flera orter, passavgift). Skatteförvaltningen informerar om vilka resekostnader som är skattepliktiga respektive skattefria. Ersättningar för kostnader för arbetsresor, 21.5.2021.

Vid upphandling av tjänsteresor ska alltid eventuella serviceavtal inom samordnad upphandling beaktas (t.ex. ramavtal) liksom skyldigheten att tillämpa dem.

Ramavtal, Hansel Ab

Mera information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Jouko Hämäläinen
Puh. 02955 30486
[email protected]