FI SV

Incitamentssystemet påskyndar digitaliseringen i kommunerna

Målet med incitamentsystemet är att främja digitaliseringen, vilket stöder förnyandet av verksamhetssätten i kommunerna och kundorienteringen, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. Avsikten är också att främja ett kommundrivet förverkligande av de riksomfattande strategiska digitaliseringsmålen och att uppmuntra kommunerna till samarbete.

Kommunerna kan ansöka om statsunderstöd som finansministeriet delar ut för projekt som främjar digitaliseringen. Projekten ska förnya kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser samt förbättra deras kvalitet och genomslag. 

Statsunderstödet baserar sig på statsrådets förordning om kommunernas incitamentssystem för digitalisering. Statsunderstödslagen tillämpas på understödet. 

Då kommunerna planerar projekt lönar det sig också att beakta vad lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (s.k. lagen om digitala tjänster) förutsätter av kommunerna. 

Information om de årliga ansökningsobjekten, ansökningstiderna och -villkoren meddelas separat.

Relevant lagstiftning

Ytterligare information

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530020  


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530122  


Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530466