Skötseln och styrningen av statsfinanserna

Finansministeriet svarar för statens fastighets- och lokalitetsförvaltning, den allmänna styrningen och utvecklingen av upphandlingsverksamheten samt om ekonomiförvaltningslagstiftningen, koncernriktlinjerna och den strategiska styrningen. Målsättningarna i statsförvaltningens fastighets- och lokalitetsförvaltning, upphandlingsverksamhet och ekonomistyrning har fastslagits i strategin för respektive bransch.