FI SV

Ett digitalt Finland − Jämlikt för alla

#Digiarkeen.

Digi i vardagen -delegation är en kanal för samarbete och dialog mellan frivilligorganisationer, forskare och myndigheterna. I sin verksamhetsberättelse har delegationen sammanställt de viktigaste observationerna och 12 slutsatser.

Observationerna i verksamhetsberättelsen gäller möjligheterna och hoten med digitaliseringen. Jämställdhet kan främjas och det är möjligt att hitta gemensamma lösningar för bekämpningen av hoten. Observationerna är följande:

  • Digitaliseringen får inte slå ut folk
  • Digitala färdigheterna är nya medborgarfärdigheter
  • Alla har nytta av att de digitala tjänsterna är tillgängliga
  • Digital identifiering ska vara möjlig för alla
  • Digitaliseringen påverkar människors vardag, men hur?

Läs mer i delegationens verksamhetsberättelse

Iakttagelser och föreslag

1. Digitaliseringen får inte marginalisera

Läs mer om iakttagelsen "Digitaliseringen får inte marginalisera"

Förslag 1: Traditionella kommunikationssätt ska tryggas
Förslag 2: Satsa på lättläst och klarspråk
Förslag 3: Användarna ska tas med i planeringen av tjänsterna

2. Digitala färdigheter nya medborgarfärdigheter

Läs mer om iakttagelsen "Digitala färdigheter nya medborgarfärdigheter"

Förslag 4: Alla ska erbjudas digitalt stöd med adekvata resurser på ett regionalt likvärdigt sätt
Förslag 5: Webbtjänster ska erbjuda övningsplattformar för användare
Förslag 6: Invandrarnas digitala färdigheter ska beaktas i samband med integrationen
Förslag 7: Bibliotekens och organisationernas samarbete i digital handledning ska stärkas

3. Alla gynnas av tillgänglighet

Läs mer om iakttagelsen "Alla gynnas av tillgänglighet"

Förslag 8: Den kognitiva tillgängligheten i digitala tjänster ska säkerställas
Förslag 9: Det behövs nationellt samarbete för att trygga tillgängligheten

4. Problem med identifiering

Läs mer om iakttagelsen "Problem med identifiering"

Förslag 10: Alla ska garanteras tillgänglig stark autentisering

5. Hur påverkar digitaliseringen människors vardag?

Läs mer om iakttagelsen "Hur påverkar digitaliseringen människors vardag?"

Förslag 11: Det behövs forskning om teknikens fördelar och nackdelar för olika grupper
Förslag 12: Det behövs forskning om effekterna av försöksprojekt inom digital delaktighet