Kommunikation

E-post:
viestinta.vm(at)gov.fi
fornamn.efternamn(at)gov.fi

Servicenummer för medier:
tfn 02955 30500 (vardagar kl. 8.00–16.00)

Twitter: @VMuutiset

Kommunikationspersonal

Johanna Vesikallio, kommunikationsdirektör
tfn 02955 30204
Twitter: @jvesikallio

Katja Keckman, kommunikationschef
tfn 02955 30160

Sanni Bloigu, kommunikationsplanerare
tfn 02955 30567 
visuell kommunikation, social media, publikationer

Lotta Englund, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30542 
kommunala ärenden, social- och hälsovårdsreformen

Eeva-Kaisa Kivistö, kommunikationsexpert
tfn 02955 30633 
beskattning

Aleksi Kuutio, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30356 
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen

Tommi Tolkki, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30392
internationell ekonomisk politik, finansmarknaden

Roosa Pekola, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30327 
utvecklingen av statsförvaltningen

Ann-Mari Ruhanen, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30449 
ekonomisk politik, ekonomiska prognoser, webbkommunikation

Marja-Leena Viitala, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30227 
internkommunikation

Marja-Leena Laakso, kommunikationsexpert
tfn 02955 30059
Statens arbetsmarknadsverk, utvecklingen av statsförvaltningen