Sektioner som informationshanteringsnämnden tillsatt

Informationshanteringsnämnden.

Nämnden kan tillsätta tillfälliga sektioner som har till uppgift att utveckla informationshanteringen, bland annat anvisningar som konkretiserar genomförandet av bestämmelserna i informationshanteringslagen. Nämndens informationsstyrning sker i praktiken inom nämndens sektioner. Sektionernas ordförande är sekreterare för informationshanteringsnämnden.