Livshändelsebaserad digitalisering

Finansministeriet främjar en livshändelsebaserad digitalisering inom den offentliga förvaltningen och i samhället i stort. Målet med livshändelsebaserad digitalisering är att producera offentliga tjänster på ett mer övergripande sätt utifrån människors och företags olika behov och situationer. 

Med en livshändelse avses en situation där en persons liv förändras på ett sätt som förutsätter kontakt med flera myndigheter med hjälp av olika tjänster. En affärshändelse är en likartad händelse som hänför sig till verksamhet som utövas av juridiska personer, såsom företag eller föreningar. Exempel på sådana situationer kan vara ärenden som gäller studier, grundande av företag, barns födelse eller en närstående persons död.

Genom att digitalisera servicehelheterna och utnyttja automatisering kan man göra uträttandet av ärenden i anslutning till olika livssituationer smidigare, och utveckla nya smidiga servicevägar. Samtidigt kan man säkerställa en god förvaltning i ett digitalt samhälle, öka kostnadseffektiviteten och interoperabiliteten inom den offentliga tjänsteproduktionen och stärka tjänsteproduktionens genomslag.

Främjandet av livshändelsebaserad digitalisering baserar sig på målen i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram och i Finlands digitala kompass. För att uppnå dessa mål har finansministeriet tillsatt ett program för främjande av livshändelsebaserad digitalisering för åren 2024–2027.
 

 

Kontakt

Nico Käräjäoja, projektchef, finansministeriet, tfn. +358 295 530 516, [email protected]