Beskattning

Finansministeriet svarar för beredningen av skattelagstiftningen och deltar i utvecklingen av Skatteförvaltningen och Tullen.