FI SV

Problem med identifiering

Digitala tjänster i vilka personuppgifter eller annan förtrolig information behandlas kräver ofta stark autentisering med bankkoder, teleoperatörers mobilcertifikat eller polisens elektroniska identitetskort.

Detta är ett problem för många unga, invandrare och synskadade.

Om du inte kan identifieras, kan du inte använda digitala tjänster

Alla barn och unga har inte bankkoder för identifiering eller behöver vårdnadshavarens samtycke för att skaffa dem. Detta kan vara ett problem, framförallt om barnet eller den unga personen är klient inom barnskyddet.

Det finns också problem i identifieringstjänsternas praxis. Tjänsteleverantörerna åldersbegränsar inkonsekvent beviljandet av mobilcertifikat, och åldersgränsen varierar från en teleoperatör till en annan.

Många invandrare med uppehållstillstånd samt EU-medborgare hamnar i en situation där inget av de tillhandahållna identifieringssätten kan användas.

Orsaken kan vara svårigheter att verifiera identiteten eller att banken förutsätter kunskaper i finska för användning av nätbanken. Då kanske en person med utländsk bakgrund i stället får nätbankskoder med begränsade rättigheter som inte kan användas för identifiering i myndighetstjänster.

Förslag om hur identifiering möjliggörs