Fonder

Statens pensionsfond

Med hjälp av Statens pensionsfond förbereder sig staten för en utjämning av utbetalningar för kommande pensioner och årliga pensionsutgifter.