Europarådets utvecklingsbank (CEB)

Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe Development Bank, CEB) finansierar projekt som har sociala dimensioner. Den har ett nära samarbete med Europarådet. Banken grundades ursprungligen som en fond år 1956 med huvudmålet att underlätta en lösning av flyktingproblemet i Europa. Nuförtiden finansierar CEB projekt som bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen i Europa, framförallt inom utbildning, hälsa, social bostadsproduktion och sysselsättning.

Sysselsättningen främjas framförallt genom utlåning till små och medelstora företag och mikroföretag. Särskilda fokusområden i bankens utlåning är länder i östra och sydöstra Europa. Nu har banken 41 medlemsländer i Europa. Finland har varit medlem i banken sedan 1991 med en andel på 1,268 procent. Ambassadörerna vid Europarådet utgör styrelsen (Governing Board), som är bankens högsta beslutande organ. Bankens administrativa råd (Administrative Council) består till största del av representanter för medlemsländernas finansministerier. Rådet beslutar om bl.a. låneprojekt.

Kontaktperson:

Arto Eno
tfn. 02955 30072
arto.eno(at)gov.fi