Euroopan neuvoston kehityspankki (CEB)

Euroopan neuvoston kehityspankki CEB (Council of Europe Development Bank, CEB) rahoittaa hankkeita, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa.

Pankki perustettiin vuonna 1956 alun perin rahastona, jonka ensisijaisena päämääränä oli edesauttaa Euroopan pakolaisongelman ratkaisua. Nykyisin CEB rahoittaa hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan sosiaalista yhtenäisyyttä erityisesti koulutuksen, terveyden, sosiaalisen asuntotuotannon ja työllisyyden alalla.

Työllisyyttä pankki tukee erityisesti lainoittamalla pk- ja mikroyrityksiä. Lainanannon erityisiä painopistealueita ovat Itä- ja Kaakkois-Euroopan maat.

Pankilla on 41 jäsenmaata Euroopassa. Suomi on ollut pankin jäsen vuodesta 1991 1,268 prosentin osuudella.

Euroopan neuvoston suurlähettiläät muodostavat pankin johtokunnan (Governing Board), joka on pankin ylin päättävä elin. Pankin hallintoneuvostoon (Administrative Council) kuuluu pääsääntöisesti jäsenmaiden valtiovarainministeriöiden edustajat, ja se päättää muun muassa lainahankkeista.

Yhteystiedot

Arto Eno, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat 0295530072