Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta (Kuthanek). Neuvottelukunnassa on valtiovarainministeriön lisäksi edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto.

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä

  1. valmisteluvaiheessa kuntien taloutta ja hallintoa koskevia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita
  2. valtion talousarvioehdotusta kuntataloutta koskevilta osilta
  3. kuntien taloutta ja hallintoa koskevia hallituksen esityksiä ennen niiden käsittelyä valtioneuvostossa
  4. valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa
  5. muita merkittäviä kuntien taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

Kokoonpano

valtiovarainministeriö

kunta- ja omistajajohjausministeri Sirpa Paatero
(varajäsen talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen)

ylijohtaja, osastopäällikkö Jani Pitkäniemi
(varajäsen hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen)

budjettipäällikkö Hannu Mäkinen
(varajäsen ap.budjettipäällikkö Juha Majanen)

budjettineuvos Jouko Narikka
(varajäsen finanssisihteeri Assi Aalto)

sosiaali- ja terveysministeriö

osastopäällikkö Tuija Kumpulainen
(varajäsen johtaja Pasi Pohjola)

opetus- ja kulttuuriministeriö

osastopäällikkö Eeva-Riitta Pirhonen
(varajäsen finanssisihteeri Timo Ertola)

Suomen Kuntaliitto nimeää neuvottelukuntaan puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä.

Suomen Kuntaliitto on nimennyt edustajikseen neuvottelukuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

toimitusjohtaja Minna Karhunen
(varajäsen johtava lakimies Juha Myllymäki)

varatoimitusjohtaja Timo Reina
(varajäsen johtaja Jarkko Huovinen)

varatoimitusjohtaja Hanna Tainio
(varajäsen johtaja Tarja Myllärinen)

johtaja Terhi Päivärinta
(varajäsen erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen)

vs johtaja Ilari Soosalu
(varajäsen lakiasiainjohtaja Arto Sulonen)

pääekonomisti Minna Punakallio
(varajäsen kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen)

Valtioneuvosto on nimennyt neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron ja varapuheenjohtajaksi Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen.

Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa.

Peruspalvelujen arviointi

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan arviointijaosto tekee joka toinen vuosi Peruspalvelujen tila -raportin. Se antaa yleiskuvan peruspalvelujen tilasta päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla.

Raportin arviointiaineisto on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja aluehallintovirastoista. Siinä on hyödynnetty Tilastokeskuksen tuottamia kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavaa tilastoaineistoa. Lisäksi raportissa on hyödynnetty hallinnonalojen raportointi- ja ohjausjärjestelmän tuottamaa aineistoa.

Jaosto järjestää joka toinen vuosi raportin tiimoilta peruspalveluiden arviointifoorumin.

Peruspalvelujen tila -raportti 2018

Peruspalvelujen arviointifoorumin 2018 materiaali

Tilaisuuden ohjelma
THL:n esitys (Hetemaa, Vaalavuo, Häkkinen ja Krohn)
Suomen Kuntaliiton esitys (Myllärinen)
Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys (Ertola)
Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys (Kaunisharju)
Eduskunnan esitys (Multala)
Suomen Kuntaliiton esitys (Päivärinta)
Valtiontalouden tarkastusviraston esitys (Pasanen)

Lisätietoa

Peruspalvelujen tila-raportti 2016, osa 1
Peruspalvelujen tila-raportti 2016, osa 2

Valtioneuvoston asetus kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta
Peruspalvelujen tila -raportti 2014,osa 1 ja osa 2

Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530027