FI SV

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunta (Kuthanek). Neuvottelukunnassa on valtiovarainministeriön lisäksi edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto.

Neuvottelukunnan tehtävä on käsitellä

  1. valmisteluvaiheessa kuntien taloutta ja hallintoa koskevia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita
  2. valtion talousarvioehdotusta kuntataloutta koskevilta osilta
  3. kuntien taloutta ja hallintoa koskevia hallituksen esityksiä ennen niiden käsittelyä valtioneuvostossa
  4. valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa
  5. muita merkittäviä kuntien taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

Kokoonpano

valtiovarainministeriö

kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
(varajäsen talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen)

ylijohtaja, osastopäällikkö Jani Pitkäniemi
(varajäsen hallitusneuvos Auli Valli-Lintu)

budjettipäällikkö Hannu Mäkinen
(varajäsen ap.budjettipäällikkö Juha Majanen)

budjettineuvos Jouko Narikka
(varajäsen finanssisihteeri Assi Aalto)

sosiaali- ja terveysministeriö

ylijohtaja, osastopäällikkö Liisa-Maria Voipio-Pulkki
(varajäsen johtaja Pasi Pohjola)

opetus- ja kulttuuriministeriö

osastopäällikkö Eeva-Riitta Pirhonen
(varajäsen finanssisihteeri Timo Ertola)

Suomen Kuntaliitto nimeää neuvottelukuntaan puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä.

Suomen Kuntaliitto on nimennyt edustajikseen neuvottelukuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

toimitusjohtaja Jari Koskinen
(varajäsen ruotsinkielisen toiminnan johtaja Kristina Wikberg)

varatoimitusjohtaja Timo Reina
(varajäsen kehittämispäällikkö Sari Korento)

varatoimitusjohtaja Hanna Tainio
(varajäsen johtaja Tarja Myllärinen)

johtaja Terhi Päivärinta
(varajäsen erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen)

vs johtaja Henrik Rainio
(varajäsen lakiasiainjohtaja Arto Sulonen)

apulaisjohtaja Reijo Vuorento
(varajäsen pääekonomisti Minna Punakallio)

Valtioneuvosto on nimennyt neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen ja varapuheenjohtajaksi Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Katja Palonen.

Lisätietoa

Peruspalvelujen tila-raportti 2016, osa 1

Peruspalvelujen tila-raportti 2016, osa 2

Valtioneuvoston asetus kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta

Peruspalvelujen tila -raportti 2014,osa 1 ja osa 2

Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta 40 vuotta
Tiedote  |  12.02.2013

Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -juhlajulkaisu
Julkaisu  |  12.02.2013

Peruspalvelujen arviointisuunnitelma vuodelle 2007

Peruspalvelujen arviointisuunnitelma vuosille 2009 -2011
Julkaisu  |  27.01.2009  |  pdf, 273 Kt