Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 27 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.  Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionosuuden korotuksen myöntämiselle ja käytölle voidaan asettaa myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Vuoden 2023 haun tiedot

  • Korotukseen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa
  • Hakukirje ja -lomake kuntiin 26.9.2023
  • Hakuaikaa 17.10.2023 klo 16.15 asti
  • Päätösten tavoiteaikataulu marraskuu
  • Maksatukset saajille loppuvuoden aikana

    Hakukirje ja hakulomake

           Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 618/2021 (27 §)

Yhteystiedot

Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530281  


Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530388