Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma on liitettävä valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Hakukirje lähetetään kuntiin tavallisesti elokuussa. Hakuaikaa on noin kuukausi. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa ja avustus maksetaan saajille loppuvuoden aikana.

Vuoden 2023 haun tiedot

  • Korotukseen käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa
  • Hakukirje ja -lomake kuntiin elokuun 1. päivä
  • Hakuaikaa syyskuun 11. päivään asti
  • Päätösten tavoiteaikataulu marraskuun loppupuoli
  • Maksatukset saajille loppuvuoden aikana

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 (30 §)

Yhteystiedot

Vesa Lappalainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388