FI SV

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Koronapandemian aiheuttamien vaikutusten tarkentamiseksi menojen kasvussa ja tulojen vähentymisessä sekä valtion tukipakettien vaikuttavuuden selventämiseksi harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakua on päätetty siirtää alkamaan vuoden 2020 elokuun alusta. Elokuun alussa kaikkiin kuntiin lähetetään asiaa koskeva lähetekirje ja hakemus. Hakuaikaa on elokuun loppuun asti. Valtioneuvoston päätös asiasta pyritään saamaan marraskuun puolessa välissä ja maksatus saajille joulukuussa 2020.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 (30 §)

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389