Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

 Vuoden 2021 kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta koskeva kirje ja hakulomake on lähetetty kuntiin elokuun alussa 2021. Hakuaikaa oli syyskuun 3. päivään asti ja päätös asiasta pyritään tekemään marraskuussa 2021 ja maksatus saajille joulukuussa 2021. Korotukseen on käytettävissä enintään 30 miljoonaa euroa.

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 (30 §)

Yhteystiedot

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Ville Salonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388