Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Vuoden 2019 valtion talousarvioon on sisällytetty 10 miljoonan euron summa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen maksuun. Valtioneuvosto myönsi 21.11.2019 harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset vuodelle 2019.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta hakeneet ja saaneet kunnat

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 (30 §)

 

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389