FI SV

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Vuoden 2019 valtion talousarvioon on sisällytetty 10 miljoonan euron summa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen maksuun. Kunnille tiedotetaan haun käynnistymisestä ja hakemiseen liittyvistä asiakirjoista sekä aikatauluista viimeistään toukokuussa 2019. 

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 (30 §)

Yhteystiedot:

Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, puh. 02955 30389