Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelma

Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelma tukee elämäntapahtumia ja liiketoimintatapahtumia digitalisoivien hankkeiden valmistelua kohti toimeenpanoa, ehdottaa valmisteltuja hankkeita toimeenpantaviksi sekä ohjaa ja koordinoi käynnistettävien hankkeiden toimeenpanoa. 

Ohjelma perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai liiketoimintatapahtumien ympärille kiinnittyvät julkiset ja yksityiset palvelut niin, että ne toimivat saumattomasti yhteen. Lisäksi ohjelmalla edistetään Suomen digitaalisen kompassin tavoitetta määritellä sekä digitalisoida noin 40 merkittävintä ja vaikuttavinta elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta vuoteen 2030 mennessä.

Edistämisohjelman tavoitteena on tuottaa ohjelmakauden aikana vähintään kymmenen elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvää toimeenpanokelpoista hankekonseptia. Ohjelmassa myös tuotetaan elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma sekä skaalautuva ja osallistava yhteistyö- ja kehittämismalli palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi. 

Lisäksi käynnistettävien hankkeiden ympärille organisoidaan kehittäjäverkosto elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation asiantuntijoiden yhteiseksi foorumiksi. Kehittäjäverkosto tukee ohjelman tuotosten avoimuutta, laaja-alaista käyttöönottoa, parhaiden käytänteiden jakamista ja yhteiskehittämisen työskentelytapoja.

Ohjelman edistymistä ohjaa ja seuraa strateginen ohjausryhmä, jonka laaja-alainen jäsenistö edustaa ministeriöitä, virastoja, hyvinvointialueita, kuntia ja muita keskeisiä sidosryhmiä.

Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation kehittäjäverkosto

Kehittäjäverkosto on yhteisen kehittämisen foorumi elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation asiantuntijoille. Verkoston tavoite on tukea yhdessä oppimista ja yhteiskehittävää työskentelytapaa sekä varmistaa ohjelman tuotosten avoimuus ja laaja hyödyntäminen. Verkoston tapaamisissa esi-merkiksi viestitään edistämisohjelman asioista, esitellään käyttötapauksia, kuullaan yhteistyötaho-jen esittelyjä sekä kehitetään yhdessä elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation pidemmän aika-välin tiekarttaa. 

Kehittäjäverkoston ensimmäinen tapaaminen järjestetään pe 7.6.2024 klo 9-10:30. 

Yhteyspiste asioinnissa

Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelman tavoittaa sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Taustaa

Lisätietoja

Nico Käräjäoja, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530516   Sähköpostiosoite:


Johannes Mielo, ohjelmakoordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530346   Sähköpostiosoite: