Sääntely – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Euroopan unionissa rahanpesudirektiiveillä säännellään rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi on vuodelta 2015, ja siihen on tehty muutoksia viidennellä rahanpesudirektiivillä vuonna 2018. Lisäksi rahanpesun estämisestä säädetään myös niin sanotussa EU:n maksajan tiedot -asetuksessa.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa laissa (ns. rahanpesulaki, 444/2017) säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, edistetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen paljastamista ja selvittämistä sekä tehostetaan rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Kansallinen lainsäädäntö perustuu rahanpesudirektiiveihin sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) voimassa oleviin suosituksiin.

Lisätietoa

Lainsäädäntö – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen (rahanpesu.fi)

Yhteystiedot

Jaana Vehmaskoski, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yksikkö (RATE) Puhelin:0295530267   Sähköpostiosoite: