EU:n budjetti

Euroopan unionin vuosittainen talousarvio perustuu monivuotiseen rahoituskehykseen. Kehys muodostaa vuosittain laadittaville talousarvioille rajat menoluokittain.

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät talousarvion menotason talousarviomenettelyn yhteydessä. Neuvosto päättää unionin budjetin tuloperusteista yleensä rahoituskehysneuvottelujen yhteydessä. Komissio toteuttaa talousarviota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Unionin talousarvion menot jäsenvaltioihin kulkevat pääosin talousarvion rahastojen kautta.

EU:n tilintarkastuksesta vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.

Ajankohtaista

EU:n budjetista syntyi sopu

VM
Tiedote 15.11.2022 9.41

Suomi ajaa EU:lle maltillista budjettia

VM
Tiedote 10.11.2022 8.16

EU:n budjetista syntyi sopu

VM
Tiedote 16.11.2021 10.37

Suomi haluaa EU:lle kurinalaisen budjetin

VM
Tiedote 11.11.2021 7.43

EU:n budjetista syntyi alustava sopu

VM
Tiedote 7.12.2020 11.06

EU:n budjetista syntyi sopu

VM
Uutinen 19.11.2019 8.48