EU:n budjetti

Euroopan unionin vuosittainen talousarvio perustuu monivuotiseen rahoituskehykseen. Kehys muodostaa vuosittain laadittaville talousarvioille rajat menoluokittain.

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät talousarvion menotason talousarviomenettelyn yhteydessä. Neuvosto päättää unionin budjetin tuloperusteista yleensä rahoituskehysneuvottelujen yhteydessä. Komissio toteuttaa talousarviota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Unionin talousarvion menot jäsenvaltioihin kulkevat pääosin talousarvion rahastojen kautta.

EU:n tilintarkastuksesta vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.