Yksityisen yrittäjän ja maataloudenharjoittajan verotus

Yksityisyrittäjät maksavat veroa yritystulosta

Yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan tulos on veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotus. Elinkeinotoiminnan tulos eli jaettava yritystulo jaetaan elinkeinonharjoittajan verotettavaksi ansiotuloksi ja pääomatuloksi yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuus on elinkeinotoimintaan kuuluvien varojen ja velkojen erotus.

Maatalouden harjoittaja tarkoittaa verotuksessa yleensä luonnollista henkilöä tai kuolinpesää. Jos maataloutta harjoittaa kahden tai useamman henkilön yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta, se katsotaan verotuksessa verotusyhtymäksi. Maatalouden tulos otetaan huomioon maatalouden harjoittajan verotuksessa jaettavana yritystulona samoin periaattein kuin elinkeinonharjoittajan verotuksessa.

Yritystulo jaetaan verotettavaksi pääomatuloksi ja ansiotuloksi

Jaettavasta yritystulosta vähennetään ensin viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys, ja tämän jälkeen yritystulosta katsotaan pääomatuloksi 20 prosenttia nettovarallisuudesta, joka on kuulunut elinkeinotoimintaan tai maatalouteen edellisen verovuoden päättyessä. Loppuosa jaettavasta yritystulosta verotetaan ansiotulona.

Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi katsotaan 10 prosentin vuotuista tuottoa vastaava määrä, jos verovelvollinen tai yrittäjäpuolisot esittävät siitä vaatimuksen ennen verovuoden verotuksen päättymistä. Jaettava yritystulo voidaan verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoiden vaatimuksesta katsoa myös kokonaan ansiotuloksi. Verotusyhtymän osakkaan pääomatulo-osuus lasketaan osakkaan yhtymävarallisuuden perusteella.

Pääomatulosta maksetaan 30 prosentin pääomatulovero. Verotettavan pääomatulon yli
30 000 euroa ylimenevältä osalta pääomatulovero on 34 prosenttia. Jaettavan yritystulon ansiotulona verotettavan osan veroprosentti määräytyy verovelvollisen ansiotulojen kokonaismäärän perusteella.

Metsänomistajan puun myyntituloja verotetaan metsätalouden todellisten tulojen ja menojen perusteella. Tulojen ja menojen erotus on metsätalouden puhdasta pääomatuloa, jonka vero on 30 prosenttia. Verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylimenevältä osalta pääomatulovero on 34 prosenttia.