Strateginen johtaminen: Johdamme hankintoja strategisena toimintona ja hyödynnämme hankintojen potentiaalin tavoitteidemme saavuttamisessa. Strateginen johtaminen

Strateginen johtaminen -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Johdamme hankintoja strategisena toimintona ja hyödynnämme hankintojen potentiaalin tavoitteidemme saavuttamisessa.

Julkisiin hankintoihin käytettävä euromääräinen volyymi on kansantaloudellisesti merkittävä. Siksi hankintoja tulee organisaatioissa johtaa strategisena toimintona. Kun on tunnistettu se, mikä vaikuttavuuspotentiaali julkisilla hankintakokonaisuuksilla on, voidaan tämä potentiaali suunnata organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan säännöllisesti.

Useissa kunnissa jopa puolet kunnan vuosibudjetista käytetään hankintoihin. Miten kuntapäättäjien ja viranhaltioiden tulisi ottaa hankinnat huomioon päätöksenteossaan? Hankintalähettiläät kertovat tähän vinkkejä videoillaan.                                                                      

 

 

Tavoitteet

  • Hankintayksiköt tunnistavat strategisesti merkittävimmät hankintakokonaisuudet ja edistävät strategisten tavoitteidensa saavuttamista hankintojen avulla
  • Johdamme hankintoja ammattimaisesti koko elinkaaren ajan sekä kansallisesti että hankintayksikkötasolla 
  • Varaudumme hankinnoissa riittävällä tavalla normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
  • Hankinnat ovat osa organisaatioiden tulos- ja omistajaohjausta

Tavoitteita edistävät toimenpiteet

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan – tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Strateginen johtaminen –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Teemaryhmän kokoukset

Teemaryhmien kokousajat

Teemaryhmän vetäjät

  • ohjelmapäällikkö Maria Röykkä, valtiovarainministeriö, puh. 050 598 4441, maria.roykka (at) gov.fi
  • hankintajohtaja Tuure Marku, Tuomi Logistiikka Oy, puh. 040 183 8315,  tuure.marku (at) tuomilogistiikka.fi