Strateginen johtaminen

Strateginen johtaminen -teemaryhmän tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla tuetaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmä edistää strategian tahtotilaa: Johdamme hankintoja strategisena toimintona ja hyödynnämme hankintojen potentiaalin tavoitteidemme saavuttamisessa.

Julkisiin hankintoihin käytettävä euromääräinen volyymi on kansantaloudellisesti merkittävä. Siksi hankintoja tulee organisaatioissa johtaa strategisena toimintona. Kun on tunnistettu se, mikä vaikuttavuuspotentiaali julkisilla hankintakokonaisuuksilla on, voidaan tämä potentiaali suunnata organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan säännöllisesti.

Tavoitteet

 • Hankintayksiköt tunnistavat strategisesti merkittävimmät hankintakokonaisuudet ja edistävät strategisten tavoitteidensa saavuttamista hankintojen avulla
 • Johdamme hankintoja ammattimaisesti koko elinkaaren ajan sekä kansallisesti että hankintayksikkötasolla 
 • Varaudumme hankinnoissa riittävällä tavalla normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
 • Hankinnat ovat osa organisaatioiden tulos- ja omistajaohjausta

Ensivaiheen toimenpiteet

Sinunkin asiantuntemustasi tarvitaan –tule mukaan

Teemaryhmät ovat avoimia kaikille. Tule mukaan Strateginen johtaminen –teemaryhmään ja auta viemään julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin. 

Lisätietoa teemaryhmistä ja niihin osallistumisesta 
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Tutustu tarkemmin

Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 liitteineen

 • liite 1: toimeenpanon kuvaus
 • liite 2: strategiset vaikuttavuusmittarit

Suomen julkisten hankintojen tilannekuva 2020

Teemaryhmän kokoukset

Seuraavat kokoukset:

 • kokous 7.9. kl. 14.00-16.00 Tiedon hyödyntäminen hankintojen johtamisessa
 • kokous 21.10 kl. 9.00-11.00 Riskienhallinta ja varautuminen 
 • kokous 2.12. kl. 9.00-11.00 Hankinnat osana omistajaohjausta

Teemaryhmän vetäjät

 • kehityspäällikkö Maria Röykkä, Hansel, puh, 029 4444 307, maria.roykka (at) hansel.fi
 • varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija Ari Korhonen, Kuntaliitto, puh. 09 771 2533, ari.korhonen (at) kuntaliitto.fi
 • erityisasiantuntija Antti Rissanen, valtiovarainministeriö, puh. 050 512 9197, antti.rissanen (at) vm.fi