Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kuntalain ja hyvinvointialueesta annetun lain kirjanpitoa, tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien säännösten sekä tilinpäätöstietoja koskevien valtioneuvoston asetusten soveltamisesta. 

Jaoston antamat ohjeet ja lausunnot ovat osa kuntien ja hyvinvointialueiden hyvää kirjanpitotapaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kirjanpitolautakunnan ja sen hyvinvointialue- ja kuntajaoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä kuuteen muuta jäsentä. Jäsenistä kaksi nimitetään valtiovarainministeriöstä ja yksi työ- ja elinkeinoministeriötä edustavista henkilöistä sekä kolmesta viiteen yhtäältä hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä ja toisaalta kuntia ja kuntayhtymiä edustavista henkilöistä. Puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriötä ja varapuheenjohtajana työ- ja elinkeinoministeriötä edustava jäsen. 

Jaoston kokoonpano toimikaudella 2022-2024 

Puheenjohtaja

 • finanssineuvos Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö
  (varalla: neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Talka, valtiovarainministeriö)

Varapuheenjohtaja

 • professori Hannu Ojala, Itä-Suomen yliopisto 
  (neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö)

Jäsenet

 • finanssineuvos Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö 
  (apulaisprofessori Jaana Kettunen, Svenska Handelshögskolan)
 • KHT, JHT Jorma Nurkkala, KPMG Oy
  (KHT, JHT Eeva Koivula, BDO Oy)
 • talousasiantuntija Jonna Ranne, Sarastia Oy
  (palvelupäällikkö Olli Nurminen, Monetra Pirkanmaa Oy)
 • projektipäällikkö Kristiina Syrjälä, Espoon kaupunki/Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu
  (talousjohtaja Tero Mäkiranta, Satakunnan sairaanhoitopiiri)
 • erityissuunnittelija Tiina Turunen, Helsingin kaupunki
  (erityissuunnittelija Niina Vasarainen, Helsingin kaupunki)
 • kehittämispäällikkö Marja-Liisa Ylitalo, Suomen Kuntaliitto ry
  (kehityspäällikkö Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto ry)

Sihteerit

 • kehittämispäällikkö Sari Korento, Suomen Kuntaliitto ry
 • erityisasiantuntija Jasper Saarinen, valtiovarainministeriö

Hyvinvointialue- ja kuntajaoston muut yhteystiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö
Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

Vaihde:
(09) 16001

Kuntien ja hyvinvointialueiden ohjeet ja lausunnot

Kaikki ohjeet ja lausunnot siirretään jatkossa yhteen osoitteeseen

Löydät toistaiseksi kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2022 ohjeet ja lausunnot tältä sivulta.