Tupakkaverotus

Tupakkavero koskee savukkeita, sikareita ja pikkusikareita sekä irtotupakkaa. Irtotupakka on verotuksessa jaettu kahteen eri tuoteryhmään, jotka ovat savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Tupakkaveroa kannetaan myös muista tupakkaa sisältävistä tuotteista, savukepaperista, sähkösavukenesteistä ja kuumennettavista tupakkatuotteista. Tupakan verotus perustuu tupakkaverosta annettuun lakiin (1470/1994).

Vuonna 2022 tupakkaveron kokonaistuotto oli 1 115 miljoonaa euroa.

Tupakkavero on yhdenmukaistettu valmistevero. Euroopan unionin yhdenmukaistettuun verolainsäädäntöön kuuluvat savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Muut tupakkaa sisältävät tuotteet, savukepaperi, sähkösavukeneste ja kuumennettavat tupakkatuotteet eivät kuulu unionin lainsäädännön alaan, vaan niistä kannetaan kansallista valmisteveroa. Jäsenvaltioita velvoittavat säännökset yhtenäistetystä tupakkaverotuksesta sisältyvät valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista annettuun neuvoston direktiiviin 2011/64/EU eli niin kutsuttuun tupakkaverodirektiiviin. Direktiivissä säädetään vähimmäisverotasoista, määritelmistä sekä muista verotukseen ja sen rakenteeseen liittyvistä tekijöistä.

Tupakkaveron tavoitteena on edistää terveyttä ja kerryttää varoja

Tupakkaverolla on fiskaalisten tavoitteiden lisäksi terveyspoliittisia tavoitteita. Tupakkatuotteiden hintaan ja verotukseen vaikuttavat toimenpiteet ovat tehokas keino vaikuttaa tupakointiin väestötasolla. Vaikka verotuksella voidaan vaikuttaa tupakoinnin ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseen, tupakkaverotuksen tasoa määritettäessä on tärkeää ottaa huomioon, että kotimaisten tupakkatuotteiden hintojen nousu luo kannustimia sekä matkustajatuonnille että harmaatuonnille lähialueilla myytävien tupakkatuotteiden suurien hintaerojen vuoksi.

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan verotuksessa on kappalemäärään perustuva yksikkövero ja vähittäismyyntihinnasta laskettava arvovero. Halpahintaisista savukkeista kannetaan vain kappalemäärään perustuvaa vähimmäisveroa, jos yksikkö- ja arvoveron yhteismäärä ei ylitä vähimmäisveron määrää. Vähimmäisvero on keskeinen tekijä tupakkaveron terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja esimerkiksi nuorten tupakoinnin vähentämisessä. Vuoden 2017 alusta alkaen on verotettu lisäksi nikotiinipitoisia ja nikotiinittomia sähkösavukenesteitä. Kuumennettavien tupakkatuotteiden tuoteryhmä lisättiin lakiin vuoden 2022 alusta.

Vuoden 2018 alusta alkaen sikareiden verorakenne muuttui muita tupakkatuotteiden verorakennetta vastaavaksi, eli sikareista kannetaan jatkossa arvoveron lisäksi yksikköveroa ja lisäksi säädetään sikareiden vähimmäisverosta. Muutoksen tavoitteena on, että sikareiden euromääräinen verotaso olisi vähintään samalla tasolla kuin halpahintaisten savukkeiden verotaso. Tämä on tärkeää tupakkaverotuksen yhdenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden kannalta kuten myös tupakoinnin vähentämiseen tähtäävien terveystavoitteiden kannalta.

Tupakkaveron korotukset ja verotasot

Tupakkaveroa korotetaan säännöllisesti. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden asteittaisia veronkorotuksia jatketaan yhteensä 100 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana 2023-2027.

Eri tupakkatuotteiden verotasot ilmenevät tupakkaverolain verotaulukosta. Esimerkiksi savukkeiden yksikköperusteinen vero on vuoden 2022 alusta 8,32 senttiä kappaleelta ja arvoperusteinen vero 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Käytännössä veroa sovelletaan yli 9,20 euron hintaisiin 20 kappaleen savukeaskeihin. Tätä halvemmat askit verotetaan vähimmäisverolla, joka on 32,24 senttiä kappaleelta.

Lisätietoa Verohallinnon tupakkavero-ohjeesta.

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.