FI SV

Tupakkaverotus

Tupakkavero koskee savukkeita, sikareita ja pikkusikareita sekä irtotupakkaa. Irtotupakka on verotuksessa jaettu kahteen eri tuoteryhmään, jotka ovat savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Tupakkaveroa kannetaan myös muista tupakkaa sisältävistä tuotteista, savukepaperista ja sähkösavukenesteistä. Tupakan verotus perustuu tupakkaverosta annettuun lakiin (1470/1994).

Tupakkaveron kertymät ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina pääasiassa veronkorotuksien vuoksi. Vuonna 2017 veron kokonaistuotto oli 954 miljoonaa euroa.

Tupakkavero on yhdenmukaistettu valmistevero. Euroopan unionin yhdenmukaistettuun verolainsäädäntöön kuuluvat savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Muut tupakkaa sisältävät tuotteet, savukepaperi ja sähkösavukeneste eivät kuulu unionin lainsäädännön alaan, vaan niistä kannetaan kansallista valmisteveroa. Jäsenvaltioita velvoittavat säännökset yhtenäistetystä tupakkaverotuksesta sisältyvät valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista annettuun neuvoston direktiiviin 2011/64/EU eli niin kutsuttuun tupakkaverodirektiiviin. Direktiivissä säädetään vähimmäisverotasoista, määritelmistä sekä muista verotukseen ja sen rakenteeseen liittyvistä tekijöistä.

Tupakkaveron tavoitteena on edistää terveyttä ja kerryttää varoja

Tupakkaverolla on fiskaalisten tavoitteiden lisäksi terveyspoliittisia tavoitteita. Tarkoituksena on edistää tupakkalain terveyspoliittista tavoitetta eli ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppumista.

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan verotuksessa on kappalemäärään perustuva yksikkövero ja vähittäismyyntihinnasta laskettava arvovero. Halpahintaisista savukkeista kannetaan vain kappalemäärään perustuvaa vähimmäisveroa, jos yksikkö- ja arvoveron yhteismäärä ei ylitä vähimmäisveron määrää. Vähimmäisvero on keskeinen tekijä tupakkaveron terveyspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ja esimerkiksi nuorten tupakoinnin vähentämisessä. Vuoden 2017 alusta alkaen on verotettu lisäksi nikotiinipitoisia sekä nikotiinittomia sähkösavukenesteitä.

Vuoden 2018 alusta sikareiden verorakenne muuttui savukkeiden ja hienoksi leikatun tupakan verorakennetta vastaavaksi. Sikareista kannetaan arvoveron lisäksi yksikköveroa ja lisäksi säädetään sikareiden vähimmäisverosta. Muutoksella vahvistetaan tupakkaverotuksen yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta sekä edistetään tupakoinnin vähentämiseen tähtääviä terveystavoitteita.

Tupakkaveron korotukset ja verotasot

Tupakkaveroa korotetaan vuosina 2018-2019. Korotukset toteutetaan neljässä vaiheessa puolivuosittain siten, että ensimmäinen korotus tehtiin vuoden 2018 alusta, toinen tehdään heinäkuun 2018 alusta, kolmas vuoden 2019 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2019 alusta.

Eri tupakkatuotteiden verotasot ilmenevät alla olevasta taulukosta. Esimerkiksi savukkeiden yksikköperusteinen vero on 53,75 euroa tuhannelta kappaleelta ja arvoperusteinen vero 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Käytännössä veroa sovelletaan yli 7,94 euron hintaisiin 20 kappaleen savukeaskeihin. Tätä halvemmat askit, eli verotaulukon tuoteryhmä 1A, verotetaan vähimmäisverolla, joka on 235,50 euroa tuhannelta kappaleelta.

Tuote Tuoteryhmä  Euroa/yksikkö  Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 53,75/1000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 235,50/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit 2. 0,01/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 0,24/kpl
- Pikkusikarit 2B. 0,01/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 0,24/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 46,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 36,25/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 143,25/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6.

60,0

Sähkösavukeneste      
- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
- nikotiiniton 7A. 0,30/ml

Lisätietoa tupakkaverosta (Verohallinto)

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.