Digi arkeen -neuvottelukunta

Digi arkeen -neuvottelukunta – Kaikki mukaan digiyhteiskuntaan.

Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava, joka toimii kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.

Digi arkeen -neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palveluiden kehittämistä siten, että eri väestöryhmät pystyisivät hyödyntämään niitä yhdenvertaisesti.

Neuvottelukunnan työllä halutaan lisätä vuoropuhelua digipalveluiden suunnittelijoiden ja käyttäjien välille, esimerkiksi erityisryhmien näkökulmasta. Lisäksi työllä pyritään löytämään ja tukemaan uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Digi arkeen -neuvottelukunnan toimikausi on 15.4.2020–31.3.2023. Tällä hetkellä käynnissä on neuvottelukunnan toinen toimikausi.

Digi arkeen -neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi 17 jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Marianne Heikkilä Marttaliitosta ja varapuheenjohtajana Sari Vapaavuori VALLIsta. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu muun muassa eri järjestöjen ja viranomaistahojen edustajista. Digi arkeen -neuvottelukunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

•    Tutustu tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanoon ja toimintaan Hankeikkunassa

Digi arkeen -neuvottelukunnassa tapahtuu

Neuvottelukunta järjestää pyöreän pöydän keskusteluja. Keskustelut ovat kaikille avoimia ja ne järjestetään vaihtuvista aiheista. Pyöreän pöydän keskusteluiden tavoitteena on lisätä ymmärrystä aihealueista, jotka tulisi ottaa huomioon digitaalisuuden edistämisessä. Lisäksi keskusteluissa etsitään yhteisesti ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin haasteisiin.

Digi arkeen -neuvottelukunnan loppuseminaari 8.3.2023

Tervetuloa Digi arkeen -neuvottelukunnan kuluvan toimikauden loppuseminaariin!
Seminaarissa tiedossa toimintakertomuksen julkaisu ja luovutus valtiovarainministeriön edustajalle, puheenvuoroja neuvottelukunnan keskeisimmistä johtopäätöksistä sekä keskustelua digitalisaatiosta ihmisten arjessa.
Seminaari järjestetään keskiviikkona 8. maaliskuuta 2023 klo 9.00–11.00 (aamukahvit klo 8.30) läsnätilaisuutena Helsingissä (Meritulli, STM) ja verkkotilaisuutena. Paikan päälle tulevien tulee ehdottomasti ilmoittautua.
Seminaari on avoin, mutta tilasta johtuen läsnäosallistujien lukumäärä on rajoitettu.
Katso tilaisuuden ilmoittautumisohjeet ja tarkempi ohjelma:
•    Tapahtumasivulta 

Aiemmin järjestetyt pyöreän pöydän keskustelut:

Digikompassin näyttämä suunta julkisten palveluiden digitalisoinnissa ja automatisoinnissa 11.5.2022

Tiedolla johtaminen – kansalaiset ja osallisuus 30.11.2021
•   Tutustu keskusteluraporttiin

Oikeudet digitaalisissa palveluissa Suomessa ja EU:ssa 19.5.2021
•    Tutustu keskusteluraporttiin

Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa 16.2.2021
•   Tutustu keskusteluraporttiin 

Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa 29.10.2020
•   Tutustu keskusteluraporttiin

Digi arkeen -neuvottelukunta on järjestänyt toimikausillaan erinäisiä avoimia tilaisuuksia, kuten esimerkiksi paneelikeskustelun aiheesta Kilpailuetuna saavutettavuus – työkaluja yrityksille (1.9.2021).

•    Katso tilaisuuden tallenne 
•    Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin
•    Tilaisuuden huomioista koottu tarkistuslista

Digi arkeen –neuvottelukunta sosiaalisessa mediassa

Keskustelua voi käydä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #DigiArkeen.

Tutustu myös:

Lisätiedot

Voit antaa palautetta Digi arkeen - palaute ja ideat -sivulla tai ottaa yhteyttä valtiovarainministeriön virkamiessihteeristöön:

Pirre Laaksonen, koordinaattori, puh. 02955 30243 (VM/JulkICT)
Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö, puh. 02955 30208 (VM/JulkICT)
Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30122 (VM/KAO)
Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30096 (VM/JulkICT)

Sähköpostit: [email protected]