Digi arkeen -neuvottelukunta

Digi arkeen -neuvottelukunta – Kaikki mukaan digiyhteiskuntaan.

Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava, joka toimii kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.

Digi arkeen -neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palveluiden kehittämistä siten, että eri väestöryhmät pystyisivät hyödyntämään niitä yhdenvertaisesti.

Neuvottelukunnan työllä halutaan lisätä vuoropuhelua digipalveluiden suunnittelijoiden ja käyttäjien välille, esimerkiksi erityisryhmien näkökulmasta. Lisäksi työllä pyritään löytämään ja tukemaan uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Digi arkeen -neuvottelukunnan toinen toimikausi oli 15.4.2020–31.3.2023. 

Digi arkeen -neuvottelukunnassa oli puheenjohtajan lisäksi 17 jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Marianne Heikkilä Marttaliitosta ja varapuheenjohtajana Sari Vapaavuori VALLIsta. Neuvottelukunnan jäsenistö koostui muun muassa eri järjestöjen ja viranomaistahojen edustajista. Digi arkeen -neuvottelukunta kokoontui toimikautensa aikana yhteensä 17 kertaa kokouksiin.

•    Tutustu tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanoon ja toimintaan Hankeikkunassa

Digi arkeen -neuvottelukunnan järjestämät tapahtumat

Neuvottelukunta järjesti pyöreän pöydän keskusteluja. Keskustelut olivat kaikille avoimia ja ne järjestettiin vaihtuvista aiheista. Pyöreän pöydän keskusteluiden tavoitteena oli lisätä ymmärrystä aihealueista, jotka tulisi ottaa huomioon digitaalisuuden edistämisessä. Lisäksi keskusteluissa etsittiin yhteisesti ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin haasteisiin.

Digi arkeen -neuvottelukunnan loppuseminaari 8.3.2023
Seminaarissa julkaistiin toimintakertomus sekä kuultiin puheenvuoroja neuvottelukunnan keskeisimmistä johtopäätöksistä sekä keskustelua digitalisaatiosta ihmisten arjessa.

Kauden aikana järjestetyt pyöreän pöydän keskustelut:

Digikompassin näyttämä suunta julkisten palveluiden digitalisoinnissa ja automatisoinnissa 11.5.2022

Tiedolla johtaminen – kansalaiset ja osallisuus 30.11.2021
•   Tutustu keskusteluraporttiin

Oikeudet digitaalisissa palveluissa Suomessa ja EU:ssa 19.5.2021
•    Tutustu keskusteluraporttiin

Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa 16.2.2021
•   Tutustu keskusteluraporttiin 

Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa 29.10.2020
•   Tutustu keskusteluraporttiin

Digi arkeen -neuvottelukunta on järjestänyt toimikausillaan erinäisiä avoimia tilaisuuksia, kuten esimerkiksi paneelikeskustelun aiheesta Kilpailuetuna saavutettavuus – työkaluja yrityksille (1.9.2021).

•    Katso tilaisuuden tallenne 
•    Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin
•    Tilaisuuden huomioista koottu tarkistuslista

Digi arkeen –neuvottelukunta sosiaalisessa mediassa

 Aihetunniste #DigiArkeen

Tutustu myös:

Lisätiedot

Pirre Laaksonen, koordinaattori, puh. 02955 30243 (VM/JulkICT)
Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö, puh. 02955 30208 (VM/JulkICT)
Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30122 (VM/KAO)
Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30096 (VM/JulkICT)

Sähköpostit: [email protected]