FI SV

Digi arkeen -neuvottelukunta

Digi arkeen -neuvottelukunta – Kaikki mukaan digiyhteiskuntaan.

Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.

Digi arkeen -neuvottelukunta asetettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja se toimi kolmen vuoden ajan tärkeässä roolissa digisyrjäytymisen estämisessä. Työn tulokset ja palaute toiminnasta puhuvat puolestaan, joten neuvottelukunnan työtä jatketaan myös käynnissä olevan hallituskauden ajan.

Uusi neuvottelukunta asetettiin huhtikuussa 2020 kolmivuotiselle kaudelle. VM tiedote 15.4.2020: Kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan – Digi arkeen –neuvottelukunta aloittaa.

Lisätietoja Hankesivuilla (hankenumero VM021:00/2020).

2020-2023 toimikausi

 • Toimikausi: 15.4.2020 -31.3.2023
 • Kokoonpano: Puheenjohtajana toimii Marianne Heikkilä Marttaliitosta. Varapuheenjohtajana toimii jäsenyytensä ohella Sari Vapaavuori VALLIsta
 • Jäsenistöä on laajasti sekä järjestökentältä että viranomaispuolelta, myös mm. Kuntaliitto ja elinkeinoelämää sekä tutkimusta on edustettuna. Lähes jokaisella jäsenellä on myös nimetty varajäsen.
 • Neuvottelukunta järjestää laajoja pyöreän pöydän keskusteluja toimikautensa aikana, jonka ansiosta näkemyksiä ja tärkeitä aiheita saadaan käsiteltyä hyvin laaja-alaisesti ja monitoimijaisesti. Ensimmäinen järjestetettiin lokakuussa 2020.

#Digiarkeen -neuvottelukunta on julkaissut johtopäätöksensä ehdotuksineen 29.10.2020 pyöreän pöydän keskustelusta, jonka aiheena oli Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa.

Neuvottelukunta ehdottaa:

 • Tilannekuvan muodostaminen digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin tulisi vastuuttaa jollekin taholle. Tilannekuvan muodostamisessa tulisi hyödyntää laaja-alaisesti eri tutkimus- ja selvitystietoa.

 • Seurantaan liittyen ehdotetaan, että säännöllisesti toteutettaviin hyvinvointia ja osallisuutta mittaaviin väestötason kyselyihin sisällytettäisiin digitalisaation vaikutuksia selvittäviä mittareita ja indikaattoreita, joiden kautta kehittymistä voitaisiin seurata ja raportoida.

 • Digitaalisten palveluiden kehittämistä ja palveluiden laadun arviointia tulee edelleen jatkaa verkostomaisena yhteistyönä, kokemuksia jakamalla ja lisäämällä käyttäjälähtöistä kehittämistä valtion, kuntien, kolmannen ja yksityisen sektorin kesken.

Lue johtopäätökset kokonaisuudessaan:

 

2017-2019 toimikausi

 • Kokoonpano: Puheenjohtajana toimi Marianne Heikkilä Marttaliitosta. Mukana toiminnassa oli 17 kansalaisjärjestöä, viisi tutkijaa ja neljä ministeriötä.
 • Digi arkeen -neuvottelukunnan perustiedot (asettaminen ja muut asiakirjat) v.2017-2019.
 • Taustaa: Pääministeri Sipilän hallituksen 2015-2019 ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtälailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta.
 • Tavoite: Tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä.
 • Toiminta ja tehtävä: Käsitellä meneillään olevia uudistuksia: neuvottelukunta voi myös itse nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita. Koota ja tuoda valtioneuvostoon tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, tarpeellista tai suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen. Järjestää tilaisuuksia ja muita osallistavia työskentelytapoja, joihin kutsutaan mukaan kansalaisjärjestökentän toimijoita ja hallinnon eri tahoja myös neuvottelukunnan kokoonpanon ulkopuolelta.
 • Kokoukset ja seminaarit:
 • Kokousten, seminaarien ja muiden tapahtumien materiaalit löydät sivulta Digi arkeen -materiaalit.
 • Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintakooste 3-12/2019
 • Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintakertomus 2017-3/2019 "Digitaalinen Suomi - Yhdenvertainen kaikille"

Julkaistut uutiset v.2016-2020

#digiarkeen somessa

Lisätietoa

Sihteeristö:

 • Pirre Laaksonen, koordinaattori, puh. 02955 30243 (VM/JulkICT)
 • Johanna Nurmi, finanssineuvos, puh. 02955 30171 (VM/VKO)
 • Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö, puh. 02955 30208 (VM/JulkICT)
 • Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30122 (VM/KAO)
 • Sanna Sinisalo, erityisasiantuntija, puh. 02955 30506 (VM/JulkICT)
 • Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30096 (VM/JulkICT)

Sähköpostit muotoa: [email protected]