FI SV

Digi arkeen -neuvottelukunta

Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanavan kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunnan toimikausi on 8.3.201728.2.2019.

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtälailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta.

Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä.

Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääsihteeri Marianne Heikkilä Marttaliitosta ja neuvottelukuntaan kuuluu 20 jäsentä, jotka edustavat kansalaisjärjestöjä ja tutkimusta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu myös edustajia valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Digi arkeen -neuvottelukunnan toiminta ja tehtävä

  • Käsitellä meneillään olevia uudistuksia: se voi myös itse nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita.
  • Koota ja tuoda valtioneuvostoon tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, tarpeellista tai suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen.
  • Toiminta  on avointa; neuvottelukunta järjestää tilaisuuksia ja muita osallistavia työskentelytapoja, joihin kutsutaan mukaan kansalaisjärjestökentän toimijoita ja hallinnon eri tahoja myös neuvottelukunnan kokoonpanon ulkopuolelta.
  • Neuvottelukunta järjesti 22.3. kansalaisyhteiskunnalle suunnatun keskustelutilaisuuden digitalisaatiosta. Tapahtuman materiaalit löydät Digi arkeen -materiaalit -sivulta.

Tutustu #digiarkeen somessa

Neuvottelukunnan suunnitellut kokousajat

31.3.2017 Neuvottelukunnan kokous
30.5.2017 Digitaaliset palvelut ensisijaiseksi -yhteinen työseminaari
15.6.2017 Neuvottelukunnan kokous
18.9.2017 Neuvottelukunnan kokous
26.10.2017 Seminaari
9.11.2017 Neuvottelukunnan kokous
7.2.2018 Neuvottelukunnan kokous
18.4.2018 Neuvottelukunnan kokous
19.9.2018 Neuvottelukunnan kokous
14.11.2018 Neuvottelukunnan  kokous
26.11.2018 Seminaari
30.1.2019 Neuvottelukunnan kokous

Lisätietoa

Neuvottelukunnan sihteeristö

  • Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi
  • Markus Rahkola, erityisasiantuntija, puh. 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi
  • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies,  02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
  • Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies,  puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi