Digi arkeen -neuvottelukunta

Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.

Digi arkeen -neuvottelukunta on toiminut kolmen vuoden ajan tärkeässä roolissa digisyrjäytymisen estämisessä. Neuvottelukunnan kolmivuotinen toimikausi on saatu päätökseen. Työn tulokset ja palaute toiminnasta puhuvat puolestaan, joten neuvottelukunnan työtä tullaan jatkamaan uudistettuna myös käynnissä olevan hallituskauden ajan.

 

Neuvottelukunnan toimikausi oli alunperin kaksivuotinen (8.3.201728.2.2019). Alkuvuodesta 2019 nähtiin tarkoituksenmukaiseksi jatkaa kautta vuoden 2019 loppuun asti (1.3.-31.12.2019). Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Marianne Heikkilä Marttaliitosta.

Mukana toiminnassa oli 17 kansalaisjärjestöä, viisi tutkijaa ja neljä ministeriötä (VM, OM, STM, OKM).

 • Järjestöjä ja tutkimusta edustavien jäsenten taustaorganisaatiot:
  Marttaliitto, Apuomena, Enter, HelsinkiMissio, Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuluttajaliitto, Kynnys, Moniheli, Näkövammaisten liitto, SAMS, Allianssi, Suomen Setlementtiliitto, Suomen kirjastoseura, TIEKE, Valli, Työterveyslaitos, Vanhustyön keskusliitto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.
 • Tavoite. Tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä.
 • Taustalla. Sipilän hallituksen 2015-2019 ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtälailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta.

Toiminta ja tehtävä

 • Käsitellä meneillään olevia uudistuksia: neuvottelukunta voi myös itse nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita.
 • Koota ja tuoda valtioneuvostoon tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, tarpeellista tai suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen.
 • Järjestää tilaisuuksia ja muita osallistavia työskentelytapoja, joihin kutsutaan mukaan kansalaisjärjestökentän toimijoita ja hallinnon eri tahoja myös neuvottelukunnan kokoonpanon ulkopuolelta.

Tutustu #digiarkeen somessa

Kokoukset ja seminaarit

2019: 4.12. viimeinen kokoontuminen, 14.11. kokous, 8.10. kokous, 28.8. kokous, 19.6.keskustelutilaisuus ja vierailu Elinkeinoelämän keskusliittoon, 13.5.kokous, 29.3.Digitaalinen Suomi – Yhdenvertainen kaikille -tilaisuus, 28.3.toimintakertomuksen luovutus ministerille, 28.2.kokous, 30.1.kokous

2018: 29.11.seminaari, 14.11.kokous, 19.9.kokous, 18.4.kokous, 22.3.keskustelutilaisuus, 7.2.kokous

2017: 9.11.kokous, 26.10.seminaari, 18.9.kokous, 15.6.kokous, 30.5.työseminaari, 31.3.kokous

Julkaistut uutiset

Lisätietoa

Neuvottelukunnan sihteeristö

 • Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi
 • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies,  02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
 • Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies,  puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi
 • Sanna Juutinen, erityisasiantuntija, puh. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi
 • Pirre Laaksonen, koordinaattori, puh. 02955 30243, [email protected]