FI SV

Digi arkeen -neuvottelukunta

Digi arkeen -neuvottelukunnan jäseniä, sihteeristön edustajia ja vierailijoita kokouksessa 18.4.2018.Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunnan toimikausi on 8.3.201728.2.2019.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Marianne Heikkilä, Marttaliiton pääsihteeri. Mukana toiminnassa on 17 kansalaisjärjestöä, viisi tutkijaa ja kolme ministeriötä (VM, OM, STM).

 • Järjestöjä ja tutkimusta edustavien jäsenten taustaorganisaatiot:
  Marttaliitto, Apuomena, Enter, HelsinkiMissio, Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuluttajaliitto, Kynnys, Moniheli, Näkövammaisten liitto, SAMS, Allianssi, Suomen Setlementtiliitto, Suomen kirjastoseura, TIEKE, Valli, Työterveyslaitos, Vanhustyön keskusliitto, Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.
 • Tavoite. Tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä.
 • Taustalla. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtälailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta.

Toiminta ja tehtävä

 • Käsitellä meneillään olevia uudistuksia: se voi myös itse nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita.
 • Koota ja tuoda valtioneuvostoon tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, tarpeellista tai suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen.
 • Järjestää tilaisuuksia ja muita osallistavia työskentelytapoja, joihin kutsutaan mukaan kansalaisjärjestökentän toimijoita ja hallinnon eri tahoja myös neuvottelukunnan kokoonpanon ulkopuolelta.

Tutustu #digiarkeen somessa

Kokoukset ja seminaarit

28.2.2018 kokous, 30.1.2019 kokous, 29.11.2018 seminaari, 14.11.2018 kokous, 19.9.2018 kokous, 18.4.2018 kokous, 22.3.2018 keskustelutilaisuus, 7.2.2018 kokous, 9.11.2017 kokous, 26.10.2017 seminaari, 18.9.2017 kokous, 15.6.2017 kokous, 30.5.2017 työseminaari, 31.3.2017 kokous.

Julkaistut uutiset

Lisätietoa

Neuvottelukunnan sihteeristö

 • Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30171, johanna.nurmi(at)vm.fi
 • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies,  02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
 • Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies,  puh. 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi