Ympäristöperusteinen verotus

Ympäristöperusteinen verotus pyrkii ohjaamaan kulutusta ympäristölle edullisempaan suuntaan.

Juomapakkausvero

Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004) koskee kaikkien alkoholijuomien, mallasjuomien, vesien, limonadien, mehujuomien, kahvi- ja teejuomien, urheilujuomien sekä muiden alkoholittomien juomien pakkauksia, jotka eivät kuulu panttipalautusjärjestelmän piiriin. Juomapakkausveron piiriin eivät kuulu myöskään nestepakkauskartongista valmistetut pakkaukset, joille on erillinen tuottajavastuuseen perustuva keräys- ja kierrätysjärjestelmä. Pienvalmistajat on vapautettu verosta.

Juomapakkausveron tarkoitus on vähentää kertakäyttöisten juomapakkausten käyttöä. Juomapakkausveron ohjausvaikutus on ollut merkittävä ja veropohja on jatkuvasti pienentynyt.

Juomapakkausvero on 51 senttiä litralta pakattua tuotetta. Juomapakkausveron vuotuiset verokertymät ovat olleet noin 15 miljoonan euron luokkaa.

Jätevero

Jäteverolain (1126/2010) mukaan kaatopaikalle toimitetusta verolliseen jäteryhmään kuuluvasta jätteestä on suoritettava veroa. Jätevero koskee kaatopaikalle toimitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö on teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Kaatopaikalla hyödynnettävä jäte ei ole veronalaista. Jätevero koskee yleisten kaatopaikkojen lisäksi yksityisiä kaatopaikkoja. Verovelvollisia ovat kaatopaikan pitäjät. Jätevero on Euroopan unionin yleisen lainsäädännön vaatimukset täyttävä vero, joka tukee osaltaan ympäristölainsäädännön jätteisiin kohdistuvia tavoitteita. Jäteveron suuruus on 70 euroa tonnilta jätettä.

Jäteveron kertymä vuonna 2020 oli noin 6,5 miljoonaa euroa.

Öljysuojamaksu

Öljysuojamaksua kerätään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) mukaan. Öljysuojarahasto maksaa korvauksia öljyvahingoista, niiden torjumisesta ja kustannuksista, jotka aiheutuvat ympäristön entistämisestä. Öljysuojamaksua peritään 0,50 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta.

Öljyjätemaksusta annettu laki (894/1986) kumottiin vuoden 2020 alusta.

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.