Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Ihmisiä pöydän ääressä.

Valtion työmarkkinalaitos (VTML) on yksi valtakunnallisista työmarkkinoiden keskusjärjestöistä. Valtion keskustason yhdistetyn virka- ja työehtosopimuksen tekevät VTML ja pääsopijajärjestöt, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Sopimukset koskevat yleensä koko valtion budjettitalouden piirissä olevaa henkilöstöä eli valtion budjettitalouden yksiköitä; ministeriöitä sekä muita valtion eri hallinnonaloilla toimivia virastoja ja laitoksia.

Virka- ja työehtosopimus tulee voimaan, kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Kun sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, alistetaan se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtion sopimuksella sovitaan valtion työmarkkinaratkaisun kustannuspuite. Sopimukseen sisältyvät määräykset koko valtionhallintoa koskevista sopimuksenvaraisista palvelussuhteen ehdoista ja niiden kehittämisestä samoin kuin mahdolliset neuvottelu- ja tarkastelulausekkeet.

Lisätietoa

Sopimuskauden 2022 - 2024 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 13.4.2022 
Voimassaoloaika 13.4.2022–29.2.2024

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2022-2024

Sopimukset

Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, määräys 21.12.2021

Valtion matkustussääntö 2022, julkaisu 2022:45

Julkaisutilaukset valtioneuvoston verkkokirjakaupasta

Valtion virka- ja työehdot 2022-2024, julkaisu 2022:47

Julkaisutilaukset valtioneuvoston verkkokirjakaupasta

Työelämän säännöt, Suomi.fi-sivusto

Yhteystiedot

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530109