Sopimustoiminta

Ihmisiä pöydän ääressä. Kuva: Maskot / Gorilla.

Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Valtiovarainministeriö / Valtion työmarkkinalaitos (VTML) on yksi valtakunnallisista työmarkkinoiden keskusjärjestöistä. Valtion keskustason yhdistetyn virka- ja työehtosopimuksen tekevät VM/VTML ja pääsopijajärjestöt, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Sopimukset koskevat yleensä koko valtion budjettitalouden piirissä olevaa henkilöstöä eli valtion budjettitalouden yksiköitä; ministeriöitä sekä muita valtion eri hallinnonaloilla toimivia virastoja ja laitoksia.

Virka- ja työehtosopimus tulee voimaan, kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Kun sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, alistetaan se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtion sopimuksella sovitaan valtion työmarkkinaratkaisun kustannuspuite. Sopimukseen sisältyvät  määräykset koko valtionhallintoa koskevista sopimuksenvaraisista palvelussuhteen ehdoista ja niiden kehittämisestä samoin kuin mahdolliset neuvottelu- ja tarkastelulausekkeet.

Lisätietoa

Linkki Sopimukset -sivulle
Sopimuskauden 2020-2022 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, määräys/suositus 13.5.2020
Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2020-2022, tiedotekirje 2.4.2020
Valtion matkustussääntö 2020, julkaisu 2020:1
Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, määräys 19.12.2019
Valtion virka- ja työehdot 2018-2020, julkaisu 15a/2018
Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Julkaisu löytyy myös valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta
Määräykset työajan pidennyksen toimeenpanosta, määräys 4.10.2016
Työelämän säännöt, Suomi.fi -sivusto

Yhteystiedot

Neuvottelujohtaja
Sari Ojanen
puh. 02955 30109
[email protected]