Sopimustoiminta

Ihmisiä pöydän ääressä. Kuva: Maskot / Gorilla.

Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Valtiovarainministeriö / Valtion työmarkkinalaitos (VTML) on yksi valtakunnallisista työmarkkinoiden keskusjärjestöistä. Valtion keskustason yhdistetyn virka- ja työehtosopimuksen tekevät VM/VTML ja pääsopijajärjestöt, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Sopimukset koskevat yleensä koko valtion budjettitalouden piirissä olevaa henkilöstöä eli valtion budjettitalouden yksiköitä; ministeriöitä sekä muita valtion eri hallinnonaloilla toimivia virastoja ja laitoksia.

Virka- ja työehtosopimus tulee voimaan, kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Kun sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, alistetaan se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtion sopimuksella sovitaan valtion työmarkkinaratkaisun kustannuspuite. Sopimukseen sisältyvät määräykset koko valtionhallintoa koskevista sopimuksenvaraisista palvelussuhteen ehdoista ja niiden kehittämisestä samoin kuin mahdolliset neuvottelu- ja tarkastelulausekkeet.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530109