Neuvottelu- ja sopimustoiminta

Valtion työmarkkinalaitos (VTML) on yksi valtakunnallisista työmarkkinoiden keskusjärjestöistä. Valtion keskustason yhdistetyn virka- ja työehtosopimuksen tekevät VTML ja pääsopijajärjestöt, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Sopimukset koskevat yleensä koko valtion budjettitalouden piirissä olevaa henkilöstöä eli valtion budjettitalouden yksiköitä; ministeriöitä sekä muita valtion eri hallinnonaloilla toimivia virastoja ja laitoksia.

Virka- ja työehtosopimus tulee voimaan, kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Kun sopimuksesta aiheutuu lisämenoja, alistetaan se eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtion sopimuksella sovitaan valtion työmarkkinaratkaisun kustannuspuite. Sopimukseen sisältyvät määräykset koko valtionhallintoa koskevista sopimuksenvaraisista palvelussuhteen ehdoista ja niiden kehittämisestä samoin kuin mahdolliset neuvottelu- ja tarkastelulausekkeet.

Lisätietoa

Valtion matkustussääntö 2024, julkaisu 2023:90

Sopimuskauden 2023 - 2025 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 10.3.2023
Voimassaoloaika 10.3.2023 - 28.2.2025

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2023-2025

Sopimukset

Valtion virka- ja työehdot 2023-2025, julkaisu 2023:38

Työelämän säännöt, Suomi.fi-sivusto

Yhteystiedot

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML Puhelin:0295530109   Sähköpostiosoite: