Ajankohtaiset aineistot

Tiedonhallintalautakunnan kokousaineistot, toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat, arviointisuunnitelmat, viestintäsuunnitelmat ja toimintaohjeet tallennetaan hankeikkunaan. Suositukset ja ohjeet löydät lautakunnan sivujen etusivulta. 

Tälle sivulle on koottu tiedonhallintalautakunnan muut materiaalit, esimerkiksi tilaisuuksista.
Lautakunta säilyttää sivuillaan vain ajankohtaisimmat tapahtumamateriaalit. 


Tulossa olevat tilaisuudet

  • 5.9.2024 klo 9.00-10.30  Webinaari suosituksesta tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksista.
     

Koulutukset 

Suositus asiankäsittelyn metatiedoista

Menneet tilaisuudet

     Tilaisuuden materiaalit löytyvät tapahtumakalenterista

Vastausklinikka tiedonhallinnan muutosvaikutusarvioinneista 3/2022

     Tilaisuuden materiaalit löytyvät tapahtumakalenterista

Asiakirjojen säilytysaikojen määrittelyn jaoston aloitustilaisuus 9/2021

Tietoturvallisuuden verkkoseminaari 9/2021

Tiedonhallintamallien esittelytilaisuus 3/2021

Muut aineistot

Tiedonhallintalautakunnan arviointitehtävän toteutus 2020

Tiedonhallintalautakunta suoritti kesällä 2020 ensimmäisen arviointikierroksen koskien tiedonhallintalain (906/2019) säädösten toteutumista. Arviointikohteena olivat tiedonhallintalain 4§:n säädökset tiedonhallinnan vastuiden määrittämisestä, tiedonhallintaan ja tietoturvaan liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja tiedonhallinnan valvontatehtävien järjestämisestä.

Selvityspyyntö lähetettiin tiedonhallintalautakunnan valitsemille tiedonhallintayksiköille toukokuussa. Muutkin tiedonhallintayksiköt voivat hyödyntää selvityspyynnön kysymyksiä oman toimintansa kehittämiseen.