Valtiovarainministerien ilmastokoalitio

Valtiovarainministerien ilmastokoalitio (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) pyrkii tuomaan ilmastonmuutoksen osaksi talouspolitiikan ja rahoitusratkaisujen suunnittelua. Yhteistyön tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen torjuntaan mukaan valtiovarainministeriöiden panos ja talouspolitiikan välineet: verotus, budjetointi, rahoitus ja julkiset hankinnat.

Valtiovarainministerien ilmastokoalitio perustettiin huhtikuussa 2019 Washingtonissa Suomen aloitteesta. Koalitiossa on 84 jäsenmaata, jotka ovat sitoutuneet niin sanottuihin Helsingin periaatteisiin. Jäsenmaat kattavat noin 66 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja noin 40 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Yhteistyön perustana ovat niin sanotut Helsingin periaatteet:

  1. Asetamme käytännöt ja politiikkatoimet Pariisin sopimuksen tavoitteita tukeviksi;
  2. Jaamme kokemuksia ja asiantuntemusta osaamisen ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi ilmastonmuutoksen edellyttämistä politiikkatoimista;
  3. Työskentelemme toimivien ja tehokkaiden ratkaisujen edistämiseksi hiilen hinnoittelussa;
  4. Otamme huomioon ilmastonmuutoksen talouspolitiikassa, julkisen talouden suunnittelussa, budjetoinnissa sekä julkisissa investoinneissa ja hankintakäytännöissä;
  5. Edesautamme yksityisen rahoituksen kanavoitumista ilmastotoimiin edistämällä investointeja ja kehittämällä rahoitusmarkkinoita;
  6. Osallistumme aktiivisesti Pariisin sopimuksen mukaisten kansallisesti määriteltyjen päästövähennystavoitteiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. 

Ilmastokoalition sivut (englanniksi)

Yhteystiedot

Pekka Moren, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Osastojaon ulkopuoliset, Virkamiesjohto ja esikunta 0295530290  


Matias Partanen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kehittämis- ja hallintotoiminto 0295530229  

Ajankohtaista ilmastokoalitiosta

Ministeri Mika Lintilä Washingtoniin

VM
Tiedote 15.10.2019 10.15