Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon ICT

Valtiovarainministeriö ohjaa julkisen hallinnon tietohallintoa, rakenteiden kehittämistä sekä yhteisiä palveluja ja palvelutuotantoa. Lisäksi se ohjaa sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleisiä perusteita. Lisäksi ministeriö valmistelee tieto- ja hallintopolitiikkaa sekä näitä koskevaa lainsäädäntöä. Kukin ministeriö ohjaa oman toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä.

Valtiovarainministeriön  julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto toimii julkisen hallinnon digitalisaation edellytysten luojana ja vahvana suunnannäyttäjänä. Edellytyksiä luodaan ohjaamalla julkisen hallinnon palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi, edistämällä hallinnon yhteentoimivuutta ja mahdollistamalla viranomaisten turvallinen toiminta.

Katso myös

Tiedonhallintalaki

Tiedonhallintalaki

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lakiin on koottu ja yhtenäistetty sääntelyä muun muassa julkisuuslaista, arkistolaista, asiointilaista ja tietohallintolaista. Uudistuksella varmistetaan, että tietoja hyödynnetään julkisissa palveluissa yhdenmukaisesti, laadukkaasti ja tietoturvallisesti.

Tiedonhallintalaki

Digitalisaation edistämisen ohjelma

Digitalisaation edistämisen ohjelma

Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Ohjelman myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä.

Digitalisaation edistämisen ohjelma

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

AuroraAI

Yhteystiedot

Digitalisaatio

Marjukka Ala-Harja, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530489  0400727755

Ira Alanko, ohjelmapäällikkö

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530353  0503062270

Päivi Anttila, hankekoordinaattori

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariainkatu 9, 00170 Helsinki
0295530431  0503251893

Waltteri Heino, korkeakouluharjoittelija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530465  0505178270

Sari Hosionaho, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530029  0503457015

Sanna Juutinen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530506  0503561206

Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530145  0505926457

Juha Mitrunen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530356 

Kimmo Mäkinen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530930  0504618202

Maria Nikkilä, tietohallintoneuvos, yksikönpäällikkö

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530514  0503475422

Tommi Oikarinen, tietohallintoneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530146  0504560025

Jaakko Poikonen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530057  0504659600

Markus Rahkola, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530139  0401677200

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Eteläesplanadi 16, 00130 Helsinki
0295530309 

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530208  0504708254

Tanja Stormbom, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530136 

Jenni Taskinen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Katja Väänänen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530245 

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT

Anna-Maija Karjalainen, ICT-johtaja, ylijohtaja

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530165  0405915630

Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Timo Hattinen, controller

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530157  0401623596

Kari Heiska, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530205  0504759124

Heli Henelius, osastosihteeri

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530648  0503734230

Aku Hilve, tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikönpäällikkö

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00160 HELSINKI
0295530279  0400934866

Kirsi Janhunen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530428  0503139030

Tommi Kangasaho, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295160351  0503416736

Pauli Kartano, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Sanna-Mari Kirjalainen, assistenttiharjoittelija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530168  0504712740

Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530121  0407508330

Tiia Liuskanto, assistenttiharjoittelija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530185  0504706849

Katariina Niemelä, johdon assistentti

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530186  0504702616

Timo Nuutinen, tietohallintoneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530342  0505677951

Jani Pyrrö, suunnittelija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Minna Rauhansalo, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530569  0505607563

Timo Saastamoinen, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530446  0503837760

Lotta Sjöblom, suunnittelija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Wilma Såg, assistentti

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530028  0504726027

Mika Tuikkanen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530036  0405301770

Tietopolitiikka

Riitta Autere, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530436  0504475155

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki

Heidi Innanen, hankekoordinaattori

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530315  0407571815

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530023  0503443104

Juhani ( VM ) Korhonen, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530234  0405197242

Pirre Laaksonen, koordinaattori

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Snellmaninkatu 1 A, 00170 Helsinki
0295530243  0469235470

Eeva Lantto, lainsäädäntöneuvos

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530515  0405820334

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530219  0504654104

Marja Penttilä, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530277  0505230499

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530039  0504761310

Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530364  0408610060

Anna-Mari Rusanen, erityisasiantuntija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530360  0504775101

Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI
0295530096  0407373452

Heidi Torro, suunnittelija

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 HELSINKI

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka

Mariankatu 9, 00170 Helsinki
0295530453  0503303463