Julkisen hallinnon ICT

Valtiovarainministeriö ohjaa julkisen hallinnon tietohallintoa, rakenteiden kehittämistä sekä yhteisiä palveluja ja palvelutuotantoa. Lisäksi se ohjaa sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleisiä perusteita. Lisäksi ministeriö valmistelee tieto- ja hallintopolitiikkaa sekä näitä koskevaa lainsäädäntöä. Kukin ministeriö ohjaa oman toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä.

Valtiovarainministeriön  julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto toimii julkisen hallinnon digitalisaation edellytysten luojana ja vahvana suunnannäyttäjänä. Edellytyksiä luodaan ohjaamalla julkisen hallinnon palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi, edistämällä hallinnon yhteentoimivuutta ja mahdollistamalla viranomaisten turvallinen toiminta.

 • Digitalisaatio »

  Digitaalisilla ja sähköisillä palveluilla lisätään kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen mahdollisuutta käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta.

 • Tiedonhallinta ja tietopolitiikka »

  Tiedonhallinnan ja digitaalisen hallinnon toimintatavat ja lainsäädäntö mahdollistaa tietojen tehokkaan hyödyntämisen julkisissa palveluissa.

 • Palveluiden ja turvallisuuden ohjaus »

  Viranomaisia ohjataan huolehtimaan tietojen ja digitaalisten palvelujen luotettavuudesta, saatavuudesta ja eheydestä.

 • EU ja kansainvälinen yhteistyö »

  JulkICT-osasto osallistuu aktiivisesti kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja seuraa muiden maiden digitaalisen hallinnon kehittämistyötä.

 • Digitoimisto »

  Digitoimisto on yhden luukun yhteyspiste kansalaisten ja sidosryhmien yhteydenotoille, jotka liittyvät data-, digi- ja tietopolitiikan toimialaan.

 • Tiedonhallintalautakunta »

  Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on arvioida ja edistää tiedonhallintalain vaatimusten ja menettelyjen toteuttamista.

Katso myös

Tiedonhallintalaki

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lakiin on koottu ja yhtenäistetty sääntelyä muun muassa julkisuuslaista, arkistolaista, asiointilaista ja tietohallintolaista. Uudistuksella varmistetaan, että tietoja hyödynnetään julkisissa palveluissa yhdenmukaisesti, laadukkaasti ja tietoturvallisesti.

Tiedonhallintalaki