Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon ICT

Valtiovarainministeriö ohjaa julkisen hallinnon tietohallintoa, rakenteiden kehittämistä sekä yhteisiä palveluja ja palvelutuotantoa. Lisäksi se ohjaa tietoturvallisuuden yleisiä perusteita, valmistelee tietopolitiikkaa ja hallintopolitiikkaa sekä kehittää digitaalista hallintoa.  Kukin ministeriö ohjaa oman toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä.

JulkICT-osasto toimii julkisen hallinnon digitalisaation edellytysten luojana ja vahvana suunnannäyttäjänä. Edellytyksiä luodaan ohjaamalla julkisen hallinnon palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi, edistämällä hallinnon yhteentoimivuutta ja mahdollistamalla viranomaisten turvallinen toiminta. Ajankohtaistietoa julkisen hallinnon ICT-aiheistamme

Katso myös

Digitalisoidaan julkiset palvelut

Digitalisoidaan julkiset palvelut

Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeessa palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Digitalisoidaan julkiset palvelut

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Kansallinen palveluarkkitehtuuri luo yhteentoimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin, jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen välillä on helppoa.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Suomidigi

Suomidigi

Suomidigi on julkisen hallinnon kehittäjien kohtauspaikka. Suomidigissä kannustetaan ja innostetaan asiantuntijoita tekemään asiakaslähtöistä prosessien uudistamista uudella tavoin digitalisoinnin periaatteita hyödyntäen.

Suomidigi.fi