Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjaus

Valtiovarainministeriö toteuttaa julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjaustehtävää muun muassa seuraavilla tavoilla. 

Valtiovarainministeriö huolehtii, että julkisen hallinnon tiedonhallintaa sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamista koskevan yhteistyön koordinointia varten on järjestetty valtion virastoissa ja laitoksissa toimivien viranomaisten sekä kuntien viranomaisten yhteistyötavat ja -menettelyt. Yhteistyön toteuttamista varten ministeriö on asettanut tiedonhallinnan yhteistyöryhmät. 

Julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden yleisen ohjauksen toteuttamiseksi valtiovarainministeriö huolehtii julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ylläpidosta ja ylläpitää julkisen hallinnon tiedonhallinnan kehittämisen yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi. Lisäksi ministeriö ylläpitää omaa toimialaansa koskevia yhteentoimivuuden linjauksia. 

Valtiovarainministeriö ohjaa valtion virastoja ja laitoksia tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämisessä sekä yhteentoimivuuden ja tietoturvallisuuden kehittämisessä lausunnoilla tiedonhallinnan muutoksista, kun arvioidulla muutoksella on merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia tiedonhallintaan tai toimintaan. 

Valtionhallinnon ICT-sidonnaisen kehittämisen suunnittelu- ja raportointitietoja hyödynnetään toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä toiminnan tuloksellisuuden raportoinnissa Hankesalkkupalvelun avulla.