Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjaus

Kokonaisuuteen kuuluvat mm.  tiedonhallintalain lausuntomenettely ja ICT-hankehallinta sekä Hankesalkkupalvelu.