Kuntien tuottavuus

Kuntien tuottavuuden parantamisella turvataan palvelujen saatavuutta ja lievitetään kuntien menojen kasvuvauhtia. Väestön ikääntyminen, lisääntyvä kilpailu osaavasta työvoimasta, sote-palvelujen kysynnän kasvu sekä niukkenevat resurssit lisäävät kuntien paineita tehostaa toimintojaan.

Kun kunta järjestää palvelut tuloksellisesti, asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti, työntekijöiden työmotivaatio vahvistuu ja työyhteisöt ovat hyvinvoivia.

Kuntien tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnan laaja-alaista toimintaa ja erilaisia toimenpiteitä. Olennaista on toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seuranta ja arviointi.

Sivulle on koottu kuntien tuottavuutta ja tuloksellisuuttaa käsitteleviä materiaaleja.

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteet

Peruspalvelujen saatavuus ja kustannukset-kuntakortti

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirja, 2014

Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuustyö vuosina 2012–2014 sekä tarpeet jatkossa

Muualla verkossa:

Kunnan kustannusrakenne-palvelu Kuntaliiton sivuilla

 

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530020  


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530122