Kuntien tuottavuus ja digitalisaatio

Kuntien tuottavuuden parantamisella turvataan palvelujen saatavuutta ja lievitetään kuntien menojen kasvuvauhtia. Väestön ikääntyminen, lisääntyvä kilpailu osaavasta työvoimasta, sote-palvelujen kysynnän kasvu sekä niukkenevat resurssit lisäävät kuntien paineita tehostaa toimintojaan.

Kun kunta järjestää palvelut tuloksellisesti, asiakkaiden tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti, työntekijöiden työmotivaatio vahvistuu ja työyhteisöt ovat hyvinvoivia.

Kuntien tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi tarvitaan kunnan laaja-alaista toimintaa ja erilaisia toimenpiteitä. Olennaista on toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seuranta ja arviointi.

Alle on koottu kuntien tuottavuutta ja tuloksellisuutta käsitteleviä materiaaleja.

Kuntien digitalisaatio

Digitalisaatio on käyttäytymistä ja toimintatapoja muuttava globaali ilmiö, jota teknologinen kehitys vauhdittaa ja tukee. Olemassa olevien kuntapalveluiden sähköistämisen sijaan kyse on toimintamallien ja lopulta myös palveluiden uudelleen jäsentämisestä. 

Digitalisaation tarjoamat hyödyt ja mahdollisuudet vaihtelevat kunnan palvelun mukaan. Lähitulevaisuudessa uusista teknologioista eniten voi olla hyötyä robotiikasta ja siinä erityisesti ohjelmistorobotiikassa. Hyötyjen realisoitumisessa kuntien välinen yhteistyö ja yhdessä tekeminen on tärkeä säästöjä ja lisäarvoa tuottava toimintatapa.

Digitaalisen aikakauden kunnan menestys perustuu siihen, kuinka hyvin se pystyy ennakoimaan ja tunnistamaan asukkaiden ja asiakkaiden palvelutarpeita sekä kehittämään palveluita kokonaisuuksina yhdessä muiden kanssa. Hallinnon ja toiminnan organisoimisen tavoitteena tulee digitaalisen aikakauden kunnassa olla se, että kunta pystyy vastaamaan ennakoivasti kuntalaisen tai asiakkaan palvelutarpeeseen. 

Alle on koottu kuntien tuottavuutta ja tuloksellisuutta käsitteleviä materiaaleja.

Muualla verkossa:

Kunnan kustannusrakenne-palvelu Kuntaliiton sivuilla

 

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530020  


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530122