Kommunernas produktivitet och digitalisering

Målet med kommunernas bättre produktivitet är att trygga tillgången till tjänster och hejda ökningen av utgifter. Befolkningens åldrande, ökande konkurrens om kunnig arbetskraft, större efterfrågan på social- och hälsotjänster och de allt knappare resurserna ökar kommunernas tryck på effektivisering av funktionerna.

När kommunen ordnar tjänsterna på ett resultatgivande sätt, tillfredsställer kundernas behov effektivt och ekonomiskt, stärker detta de anställdas arbetsmotivation och arbetsgemenskapen mår bra.

För att förbättra kommunernas produktivitet och resultat behövs det verksamhet på bred front och olika åtgärder. Det som är väsentligt är verksamhetens planmässighet och långsiktighet, engagemang i målen och åtgärderna samt uppföljning och bedömning.

På dessa sidor finns material som handlar om kommunernas produktivitet och resultat.

Kommunernas digitalisering

Digitaliseringen är ett globalt fenomen som förändrar människors och samhällens beteende och förfaranden. Digitaliseringen stöds och påskyndas av den tekniska utvecklingen. Det handlar inte om att digitalisera befintliga kommunala tjänster utan om att omgestalta arbetssätt och till sist även tjänster.

Nyttorna och möjligheterna som digitaliseringen medför varierar enligt servicen i kommunerna.
Av de nya teknikerna kan robotiken och i synnerhet robotiserad processautomation ge den största nyttan inom den närmaste framtiden.

Samarbete och samverkan mellan kommunerna leder till besparingar och skapar mervärde, och de är viktiga när det gäller att realisera nyttorna med digitaliseringen. Hur väl kommunen klarar sig i den digitala eran beror på hur väl den klarar av att förutspå och upptäcka sina invånares och klienters servicebehov och att utveckla sina tjänster som helheter tillsammans med andra.

När vi organiserar förvaltningen och verksamheten ska målet för kommunen i den digitala eran vara att kommunen kan reagera proaktivt på kommuninvånarnas och kundernas servicebehov.

På dessa sidor finns material som handlar om kommunernas digitalisering.

På andra webbplatser:

Om Kommunernas kostnadsstruktur kan läsas på Kommunförbundets webbplats

 

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530020  


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530122