Kommunernas produktivitet

Målet med kommunernas bättre produktivitet är att trygga tillgången till tjänster och hejda ökningen av utgifter. Befolkningens åldrande, ökande konkurrens om kunnig arbetskraft, större efterfrågan på social- och hälsotjänster och de allt knappare resurserna ökar kommunernas tryck på effektivisering av funktionerna.

När kommunen ordnar tjänsterna på ett resultatgivande sätt, tillfredsställer kundernas behov effektivt och ekonomiskt, stärker detta de anställdas arbetsmotivation och arbetsgemenskapen mår bra.

För att förbättra kommunernas produktivitet och resultat behövs det verksamhet på bred front och olika åtgärder. Det som är väsentligt är verksamhetens planmässighet och långsiktighet, engagemang i målen och åtgärderna samt uppföljning och bedömning.

På dessa sidor finns material som handlar om kommunernas produktivitet och resultat.

Begreppen produktivitet och effektivitet i kommunerna (på finska)

Kommunkortet basservicetillgång och -kostnader

Handbok för mätning av hållbar produktivitet och effektivitet, 2014 (på finska)

Kommunernas produktivitets- och effektivitetsarbete under åren 2012–2014 samt kommande behov (på finska)

På andra webbplatser:

Om Kommunernas kostnadsstruktur kan läsas på Kommunförbundets webbplats

 

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
finansministeriet, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530020  


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja Aluehallinto-osasto, Ohjaus-, toimeenpano- ja digiyksikkö / OTD 0295530122