EU:s budget

Europeiska unionens årliga budget grundar sig på den fleråriga budgetramen. Ramen utgör gränserna för de årliga budgetarna enligt utgiftsklass.

EU:s råd och Europaparlamentet beslutar om budgetens utgiftsnivå i samband med budgetförfarandet. Rådet beslutar om intäktsbasen för unionens budget i allmänhet i samband med förhandlingarna om budgetramen. Europeiska kommissionen genomför budgeten tillsammans med medlemsstaterna. Utgifterna från unionens budget till medlemsstaterna överförs huvudsakligen via budgetfonderna.

Europeiska revisionsrätten ansvarar för revisionen av EU. Parlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten på rekommendation av rådet.
 

Aktuellt

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Pressmeddelande 13.11.2023 11.00

Finland betonar disciplin i EU:s budget för nästa år

FM
Pressmeddelande 9.11.2023 11.34

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Pressmeddelande 15.11.2022 9.41

Finland talar för en återhållsam EU-budget

FM
Pressmeddelande 10.11.2022 8.16

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Pressmeddelande 16.11.2021 10.37

Finland vill ha en återhållsam EU-budget

FM
Pressmeddelande 11.11.2021 7.43

Preliminär överenskommelse om EU-budgeten

FM
Pressmeddelande 7.12.2020 11.06

Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget

FM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35

Överenskommelse om EU:s budget

FM
Nyhet 19.11.2019 8.48