Hoppa till innehåll
Media

Finland talar för en återhållsam EU-budget

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 8.16
Pressmeddelande
Europeiska unionens råds Europa-byggnad i  Bryssel.

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet försöker enas om unionens nästa års budget fredagen den 11 november.

Det är enligt Finland viktigt att EU-budgeten svarar mot unionens nuvarande och kommande utmaningar. Finland betonar starkt politiskt, ekonomiskt och humanitärt stöd till Ukraina. Man bör sträva efter att genomföra unionens klimatmål också genom budgetprogram.

Finansieringsbehoven bör prioriteras

Det är enligt Finland viktigt att EU-budgeten följer principerna för god ekonomiförvaltning och återhållsam budgetering. Användningen av medel bör basera sig på realistiska behov, och olika finansieringsbehov bör vid behov prioriteras. När det finns tillräckligt med marginaler under budgetrubrikerna kan unionen svara på oförutsedda utgifter så att man hålls inom budgetramen.

Finland anser att åtaganden och betalningar ska fastslås med hänsyn till maximibeloppen för budgetramen 2021–2027. Finland försöker på detta sätt påverka unionens utgifter och därmed också nivån på Finlands EU-avgifter för att Finlands nettobidrag ska förbli skäligt och rättvist.

Medlemsländerna och parlamentet söker samförstånd

EU-medlemsländerna behandlar budgetpropositionen vid budgetrådets möte i Bryssel. Finland representeras av statssekreterare Katri Makkonen.

Förlikningskommittén, där rådet och parlamentet söker samförstånd om budgeten, sammanträder i samband med mötet. Förlikningstiden löper ut måndagen den 14 november. Om ingen enighet nås under förlikningstidens gång kommer Europeiska kommissionen att utfärda ett nytt budgetförslag.

Mer information:

Johanna Makkonen, specialsakkunnig, tfn 0295 160 587, johanna.makkonen(at)gov.fi

Sanna-Helena Fallenius, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 405 8698, sanna-helena.fallenius(at)gov.fi

Finanspolitiken