Samarbetsgruppen ansvarar för datainnehållet och fastställandet av tekniska beskrivningar

Samarbetsgruppen för informationsspecifikation ansvarar för datainnehållet och fastställandet av tekniska beskrivningar för de uppgifter som rapporteras av kommunerna och välfärdsområdena.

Till gruppen som leds av finansministeriet ingår företrädare för olika ministerier och ämbetsverk, kommuner och välfärdsområden samt Kommunförbundet. 

Gruppen tillsätts för tre år i sänder.