FI SV

Statens revisionsverk

Statens revisionsverk (VTV) är en oberoende myndighet i anslutning till riksdagen som granskar hur staten har skött ekonomin och följt budgeten. Dessutom övervakas reglerna för finanspolitiken. Revisionsverket övervakar även val- och partifinansieringen.

VTV har omfattande rätt till insyn enligt grundlagen. Dess verksamhet omfattar hela den statliga ekonomin. VTV granskar statens budgetekonomi, statliga fonder utanför budgeten, statliga bolag och statens överföringar av medel till anda parter.

VTV:s grundläggande uppgift är att granska att skötseln av statsfinanserna sker lagligt, effektivt och enligt budget. Den undersöker tillförlitligheten i de uppgifter om statsfinanserna och skötseln av ekonomin som riksdagen får samt följer hur reglerna för finanspolitiken iakttas.

VTV