Övriga personalförvaltningens dokument

Mera övriga personalförvaltningens dokument

2023

 

2022

Trygghet i arbetet och flexibel återgång till hybridarbete, 15.3.2022

2021

Granskning av grunderna för giltigheten för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete, 25.8.2021

Bilagor (på finska)

Anvisning om en kontrollerad återgång till arbetsplatserna och främjande av god praxis vid distansarbete, 30.6.2021

Bilaga Blankett för utvärdering av chefens prestation

2020

Brev om arbetsgivarens åtgärder under coronaläget, 31.8.2020

Verkställandet av rekommendationen om distansarbete och rekommendationen om användning av ansiktsmask inom statsförvaltningen, 14.8.2020

Anvisning om en kontrollerad återgång till arbetsplatserna och främjande av god praxis vid distansarbete, 26.6.2020

Brev om Permitteringar till följd av coronaviruspandemin, 15.4.2020

Rekommendationen om distansarbete under covid-19-pandemin fortsätter, 7.5.2020

Anvisning för genomförande av ledningsavtal 28.2.2020

Revidering av praxis för tjänstearrangemang i anslutning till omställningsskyddet för statsanställda, 29.1.2020

2017

Anvisning om utarbetande av ledningsavtal 28.3.2017

Bilaga: Ledningsavtal 28.3.2017

Bilaga: Förnyande av ledningsavtal 28.3.2017

2015

Statstjänstemannalagen ändras från och med den 1 maj 2015, 27.4.2015 

2014

FM:s brev Statsrådets beslut om begränsning av löneglidning inom statsförvaltningen, 28.5.2014
Beslut, 28.5.2014

2013

Ändringar i anslutning till ansökningarna om statens tjänsteutmärkelsetecken, 10.5.2013

Ändringarna i statstjänstemannalagen den 1 april 2013, 22.3.2013

2012

Statsrådets principbeslut om ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar, 26.1.2012

Tillämpningsanvisningar, 26.1.2012

2011

Fysikalisk vård åt statens personal, 24.11.2011

2009

Ändring av förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken och vissa hänsyn vid tillämpningen av denna, 3.7.2009

2008

Statsrådets principbeslut om statsförvaltningens chefspolicy, 30.4.2008

2006

Offentlighet för samt behandlingen av uppgifter om löner, bedömningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad och bedömningen av arbetsprestationer, 14.12.2006

Anvisning om offentlighet för samt behandlingen av uppgifter om löner, bedörmningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad och bedömningen av arbetsprestationer, 14.12.2006

2003

Statens tjänsteförhållanden för viss tid, 14.10.2003