FI SV

Övriga personalförvaltningens dokument

Mera övriga personalförvaltningens dokument

2020

Brev om Permitteringar till följd av coronaviruspandemin, 15.4.2020
Rekommendationen om distansarbete under covid-19-pandemin fortsätter, 7.5.2020
Förhandlingsresultat för statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2020-2022, informationsbrev 2.4.2020

Revidering av praxis för tjänstearrangemang i anslutning till omställningsskyddet för statsanställda, 29.1.2020

2018

Förhandlingsresultat om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2018-2020, 12.2.2018
Bilaga: Förhandlingsresultat 9.2.2018

2017

Ändringar i ersättningarna för resekostnader fr.o.m. 1.1.2018, informationsbrev 7.12.2017

Anvisning om utarbetande av ledningsavtal 28.3.2017

2016

Förhandlingsresultat i fråga om statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2017-2018, 3.6.2016  

2015

Statstjänstemannalagen ändras från och med den 1 maj 2015, 27.4.2015 

2014

FM:s brev Statsrådets beslut om begränsning av löneglidning inom statsförvaltningen, 28.5.2014

2013

Ändringar i anslutning till ansökningarna om statens tjänsteutmärkelsetecken, 10.5.2013

Ändringarna i statstjänstemannalagen den 1 april 2013, 22.3.2013

2012

Statsrådets principbeslut om ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar, 26.1.2012

2011

Fysikalisk vård åt statens personal, 24.11.2011

2010

Kostnader som föranleds av statens tjänsteutmärkelsetecken från och med 1.9.2010, 6.9.2010

2009

Ändring av förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken och vissa hänsyn vid tillämpningen av denna, 3.7.2009

2008

Statsrådets principbeslut om statsförvaltningens chefspolicy, 30.4.2008

2006

Offentlighet för samt behandlingen av uppgifter om löner, bedömningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad och bedömningen av arbetsprestationer, 14.12.2006

Den ändrade jämställdhetslagen och jämställdhetsplanen, 16.3.2006

2003

Statens tjänsteförhållanden för viss tid, 14.10.2003