Evenemang

Finansministeriet och justitieministeriet ordnar ett riksomfattande seminarium om utvecklingen av statsunderstöd för organisationsverksamhet 2020.

Arrangör: JM, FM