Produktivitetsnämnden

Produktivitetsnämnden är ett självständigt och oavhängigt sakkunnigorgan som är verksam vid finansministeriet.

Produktivitetsnämnden har till uppgift att följa utvecklingen av produktiviteten och konkurrenskraften i den finländska ekonomin samt att regelbundet producera och publicera oavhängiga bedömningar. Nämnden gör också ekonomiska utredningar och kalkyler över utvecklingen av inkomster och kostnader. Nämnden deltar dessutom  i diskussioner och informationsutbyte med produktivitetsnämnderna i andra EU-medlemsstater samt med EU:s kommitté för ekonomisk politik.

Nämnden kan utveckla den ekonomiska bedömningen och mätningen samt beställa undersökningar och utredningar då det sköter sitt uppdrag.

Raportter och pressmeddelanden

2023

Kompetenta människor skapar produktivitet - Kompetensbrist kan hämma FoU-investeringarnas effekt och bromsa produktivitetstillväxten (på finska)

Pressmeddelande: Kompetensbrist hotar bromsa framtidens produktivitetstillväxt (11.10.2023)

Bakgrund rapporter

Outi Jurvanen
Det mänskliga kapitalets roll i produktiviteten: Replikering av analyserna i OECD:s rapport The Human Side of Productivity med finländska data. Datarum-rapport 4/2023. Statens ekonomiska forskningscentral VATT. (på finska)

Elsi Etelävuori
Tekoäly ja sen tuottavuusvaikutukset (på finska)

Janne Huovari & Mika Maliranta
Markkinasektorin aineettomat investoinnit (på finska)

Seppo Kangaspunta
Inhimillinen pääoma Euroopan tuottavuuslautakuntien raporteissa (på finska)

Natalia Kuosmanen
Can misallocation explain productivity dispersion across firms? (på engelska)

2022

Produktivitet som grund för löner och konkurrenskraft – Hur kan man främja produktivitetstillväxt? (på finska)

Pressmeddelande: Svag utveckling av produktiviteten i Finland (30.9.2022)

2021

Produktivitet och matchning av resurser – produktivitetsnivån och -utvecklingen inom den digi-tala tjänstesektorn i Finland är svag (på finska)

Pressmeddelande: Finland behöver fler företag och arbetsplatser med hög produktivitet (29.9.2021)

2020

Produktivitet och konkurrenskraft i Finland: Vad består konkurrenskraften av och varför behövs den? (på finska)

Pressmeddelande: Produktivitet är nyckeln till främjandet av välfärd och konkurrenskraft (2.12.2020)

2019

Läget för produktiviteten i Finland Varför avstannade tillväxten av produktiviteten och kommer den att öka igen? (på finska)

Pressmeddelande: Produktiviteten har återhämtat sig i Finland efter den exceptionella minskning som följde finanskrise (18.3.2019)