Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier när det gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Finansministeriet ansvarar för penningtvättslagen, de författningar som utfärdas och den nationella riskbedömningen i fråga om penningtvätt. Finansministeriet ansvarar också för samordningen av FATF:s (aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism) och EU:s internationella penningtvättsärenden på nationell nivå.

Lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism inkluderar både nationella lagar och europeisk och internationell reglering.

I Finland iakttas penningtvättslagen. Penningtvättslagen kompletteras av flera speciallagar.

Den nationella lagstiftningen baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning som har utfärdats genom direktiv och förordningar. Direktiven har genomförts genom nationella lagar, förordningarna tillämpas som sådana.

Den nationella lagstiftningen och EU-rätten påverkas i hög grad också av FATF:s (aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism) internationella rekommendationer.

Mer information

Vad avses med penningtvätt? (penningtvätt.fi)

Vad avses med finansiering av terrorism? (penningtvätt.fi)

Vanliga frågor – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvätt.fi)

Kontaktuppgifter

Jaana Vehmaskoski, finansråd, enhetschef

Maarit Pihkala, lagstiftningsråd

[email protected]