Understöd för främjande av digitaliseringen i kommunerna 2021

I statsbudgeten finns ett anslag ur vilket kommuner och samkommuner kan beviljas understöd för projekt som främjar digitalisering. Anslaget i detta moment uppgår 2021 till 10 miljoner euro.

Understödsobjektet år 2021 är utveckling av digitaliseringen av kommuners verksamhet och tjänster inom verksamhetsområdet för den byggda miljön och främjande av den digitala säkerheten för att säkerställa kontinuitet i kommunernas verksamhet och ledning.

Understödet kan sökas för kommunernas gemensamma projekt som främjar digitaliseringen och de ändringar i verksamheten som krävs på grund av den i syfte att förankra förfaranden som är permanenta och bättre än tidigare.

Statsunderstöd beviljas endast för projekt som flera kommuner genomför tillsammans.

Objekten för utvecklingsprojekt och understöd ska i första hand vara förändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. Projektet ska planera hur verksamhetsförändringen genomförs och hur projektets resultat kommer att utnyttjas och spridas efter avslutat projekt. Detta ska också beskrivas i ansökan.

Understöd kan inte sökas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården eller för projekt som enbart omfattar digitalisering av material.

Hur ansöker man om understöd?

Innan understöd söks ber vi er noggrant bekanta er med

Understödet söks på en elektronisk ansökningsblankett: 

Ansöknings- och behandlingstider

Ansökan om understöd till kommunernas gemensamma projekt börjar den 18 februari 2021 och avslutar den 4 maj 2021 kl. 16.15. Läs mer on ansökan - frågor och svar