Avtalsverksamheten

Foto: Maskot / Gorilla.

Förhandlings- och avtalsverksamhet

Finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) är en av arbetsmarknadens riksomfattande centralorganisationer. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå ingås av FM/SAMV och huvudavtalsorganisationerna, JUKO rf, Fackförbundet Pro och JHL. Avtalen gäller oftast all personal som omfattas av statens budgetekonomi, dvs. enheter, ministerier samt statens övriga ämbetsverk och inrättningar på olika förvaltningsområden.

Tjänste- och arbetskollektivavtal träder i kraft när statsrådet har godkänt avtalet. Om avtalet medför tilläggsutgifter underställs det riksdagens finansutskott för godkännande. Statens avtal innehåller en överenskommelse om den statliga arbetsmarknadsuppgörelsens kostnadsram. I avtalet ingår bestämmelser om villkor för avtalsbundna anställningar som gäller hela statsförvaltningen och utveckling av villkoren samt eventuella förhandlings- och granskningsklausuler.

Ytterligare information

Statens resereglemente 2020, publikation 2020:2
Publikation kan beställas: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter, föreskrift 19.12.2019
Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2018-2020, föreskrift/rekommendation, 12.3.2018
Bestämmelser om hur förlängningen av arbetstiden ska verkställas, föreskrift 4.10.2016
Regler för arbetslivet, Suomi.fi

Kontaktuppgifter

Förhandlingsdirektör
Sari Ojanen
tfn 02955 30109
[email protected]