Säkerställande av dagliga betalningar   

Beredskap.

Myndigheterna har utvecklat reservarrangemang för att säkerställa dagliga betalningar för den händelse att normala betalningssystem inte går att använda vid allvarliga störningar i samhället eller under undantagsförhållanden.

Om en bank drabbas av en långvarig och allvarlig funktionsstörning kan konto- och korttjänsterna för bankens kunder skötas inom ramen för ett kontosystem inom försörjningsberedskapen. Dessutom omfattar helheten bland annat tryggande av betalningsrörelsen mellan bankerna.

Preciseringar i lagstiftningen

Aktuellt om säkerställande av dagliga betalningar

Säkerställande av dagliga betalningar

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Nina Santaharju
Tfn 02955 30320
nina.santaharju(at)gov.fi

Finansråd
Risto Koponen
Tfn +358 2955 30355
risto.koponen(at)gov.fi