Säkerställande av dagliga betalningar   

Myndigheterna utvecklar reservarrangemang för att säkerställa dagliga betalningar för den händelse att normala betalningssystem inte går att använda vid allvarliga störningar i samhället eller under undantagsförhållanden.

Om en bank drabbas av en långvarig och allvarlig funktionsstörning kan konto- och korttjänsterna för bankens kunder skötas inom ramen för det kontosystem inom försörjningsberedskapen som ska inrättas. Dessutom omfattar helheten bland annat tryggande av betalningsrörelsen mellan bankerna.

Regeringens proposition om lagändringarna

Kontaktinformation

Lagstiftningsråd
Jaakko Weuro
Tfn 02955 30322
jaakko.weuro(at)gov.fi

Frågor och svar om säkerställande av dagliga betalningar