Säkerställande av dagliga betalningar   

Beredskap.

Myndigheterna utvecklar reservarrangemang för att säkerställa dagliga betalningar för den händelse att normala betalningssystem inte går att använda vid allvarliga störningar i samhället eller under undantagsförhållanden.

Om en bank drabbas av en långvarig och allvarlig funktionsstörning kan konto- och korttjänsterna för bankens kunder skötas inom ramen för det kontosystem inom försörjningsberedskapen som ska inrättas. Dessutom omfattar helheten bland annat tryggande av betalningsrörelsen mellan bankerna.

Preciseringar i lagstiftningen

Kontaktinformation

Lagstiftningsråd
Jaakko Weuro
Tfn 02955 30322
jaakko.weuro(at)gov.fi

Aktuellt om säkerställande av dagliga betalningar

Frågor och svar om säkerställande av dagliga betalningar