Kommuners och samkommuners budgetar och ekonomiplaner samt planeringsgram för ekonomi

Budgetar och ekonomiplaner

I december 2016 insamlades hos kommunerna och samkommunerna på fastlandet budgetinformation och ekonomiplaninformation gällande år 2018-2019. Förutom uppgifter om balansräkningen och finansieringskalkylen begärdes dessutom information om lånebeståndet och inkomstskatteprocenten.

Kommuners och samkommuners budgetar och ekonomiplaner 2018-2019

Planeringsram för ekonomi

Planeringsramen för kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi är ett hjälpmedel för planering av kommunens ekonomiska utveckling på längre sikt. Det som granskas är kommunens och kommunkoncernens resultaträkning, finansieringsanalysens uppgifter om likvida medel, förändringar i lånefordringar och investeringar samt balansräkningens uppgifter om lån och ackumulerat över- eller underskott.

Planeringsram för kommunernas ekonomi, baserar sig på boksluten från 2017 (välj kommun från menyn)

Planeringsram för kommunkoncernernas ekonomi, baserar sig på boksluten från 2017 (välj kommun från menyn)

 

 

 

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389