Kommuners och samkommuners budgetar och ekonomiplaner samt planeringsgram för ekonomi

Budgetar och ekonomiplaner

Kommunernas och samkommunernas budget- och ekonomiplanuppgifter finns i tjänsten granskaförvaltningen.fi som upprätthålls av Statskontoret. Uppgifterna baseras på de data som kommunerna och samkommunerna själva har lämnat in till Statskontorets informationstjänst om kommunekonomin. Budget- och ekonomiplanuppgifterna lämnas årligen in till Statskontoret. I den årliga rapporteringen ingår data för fyra år: föregående år, följande år dvs. budgetåret och de två därpå följande åren.

Kommunernas budget- och ekonomiplanuppgifter 

Samkommunernas budget- och ekonomiplanuppgifter 

Planeringsram för ekonomi

Planeringsramen för kommunernas och kommunkoncernernas ekonomi är ett hjälpmedel för planering av kommunens ekonomiska utveckling på längre sikt. Det som granskas är kommunens och kommunkoncernens resultaträkning, finansieringsanalysens uppgifter om likvida medel, förändringar i lånefordringar och investeringar samt balansräkningens uppgifter om lån och ackumulerat över- eller underskott.

Planeringsram för kommunernas ekonomi, baserar sig på boksluten från 2020 (välj kommun från menyn)

Planeringsram för kommunkoncernernas ekonomi, baserar sig på boksluten från 2020 (välj kommun från menyn)

Kontaktinformation

Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi