Kommuners och samkommuners budgetar och ekonomiplaner

I december 2014 insamlades hos kommunerna och samkommunerna på fastlandet budgetinformation gällande år 2015, samt uppgifter om ekonomiplanerna för 2016-2017. Förutom uppgifter om balansräkningen och finansieringskalkylen begärdes dessutom information om lånebeståndet, inkomstskatteprocenten och personalförändringarna 2015-2017.

Enkäten besvarades av 288 kommuner (sammanlagt 301) och av 138 samkommuner (sammanlagt 142). Budgetinformationskortet innehåller uppgifterna i den form som kommunerna och samkommunerna gett den.

Boksluten kan granskas skilt för varje kommun och samkommun genom att välja namnet på kommunen eller samkommunen i fråga i rullgardinsmenyn i tabellen.

Kommunkort om budgetar och ekonomiplaner 2014-2017

Samkommunkort om budgetar och ekonomiplaner 2014-2017

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389