Ministeriet

Finansministeriet (FM) är ett av de 12 ministerierna vid statsrådet. 

Vår vision är: "Finansministeriet tryggar framtiden". Vi säkerställer att kommande generationer har ekonomiska valmöjligheter i en välmående rättsstat. Vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Finland och EU. 

Våra strategiska uppgifter är följande:

  • Vi sörjer för den offentliga ekonomins stabilitet och bygger upp den offentliga förvaltningen så att den blir ännu effektivare, verkningsfullare och har ännu bättre förmåga att förnya sig.   
  • Vi skapar förutsättningar för hållbar ekonomisk tillväxt.
  • Vi skapar spelregler som upprätthåller förtroendet för en stabil, effektiv och jämlik verksamhet på finansmarknaden. 
  • Vi främjar en människocentrerad digitalisering och bättre utnyttjande av information i samhället.

Vi utarbetar årligen statsbudgeten, bereder regeringens ekonomiska politik och dess finanspolitik och är sakkunniga på skattepolitik. Vi svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken och för utvecklingen av lagstiftningen av kommunförvaltningen och kommunekonomin. Vi tar fram principer för den offentliga förvaltningens utveckling, utvecklar statsförvaltningens styrsystem och är vägvisare för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Vårt breda uppgiftsområde omfattar också statens arbetsgivar- och personalpolitik.

Vi bedriver internationellt samarbete på bred front. Vi deltar i verksamheten i Europeiska unionen, flera internationella organisationer och finansinstitut. 

Statsrådet