FI SV EN

Ministeriet

Finansministeriet (FM) är ett av de 12 ministerierna vid statsrådet. Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd. Kärnidén i vår strategi är: Finansministeriet tryggar framtiden. 

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen. Våra strategiska mål är följande:

  • Vi möjliggör ökad sysselsättning och produktivitet
  • Vi säkrar hållbara offentliga finanser
  • Vi skapar strukturer och handlingssätt för kundvänlig och effektiv offentlig service
  • Vi påverkar internationellt och bygger ett framgångsrikt Europa. 

Vi utarbetar årligen statsbudgeten, bereder regeringens ekonomiska politik och dess finanspolitik och är sakkunniga på skattepolitik. Vi svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken och för utvecklingen av lagstiftningen av kommunförvaltningen och kommunekonomin. Vi tar fram principer för den offentliga förvaltningens utveckling, utvecklar statsförvaltningens styrsystem och är vägvisare för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Vårt breda uppgiftsområde omfattar också statens arbetsgivar- och personalpolitik.

Vi bedriver internationellt samarbete på bred front. Vi deltar i verksamheten i Europeiska unionen, flera internationella organisationer och finansinstitut. 

Statsrådet