FI SV EN

Ministeriet

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik, dess finanspolitik och statsbudgeten samt är expert inom skattepolitiken. Finansministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken,
statens arbetsgivar- och personalpolitik och utvecklandet av den offentliga förvaltningen samt styr utvecklandet av
informationsförvaltningen inom både stats- och kommunalförvaltningen.
FM svarar för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunalförvaltningen och för utvecklandet av den kommunala ekonomin. Ministeriet deltar i Europeiska unionens och flera internationella organisationers och finansiella institutioners verksamhet.

Statsrådet