Utveckling av upphandlingskompetensen

Temagruppen Utveckling av upphandlingskompetensen har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Vi genomför upphandlingarna på ett professionellt sätt och utvecklar kontinuerligt vår kompetens.

Kontinuerlig utveckling av upphandlingskompetensen är en förutsättning för lyckade upphandlingar. I utvecklingen av kompetensen ska det inte fokuseras endast på det tekniska genomförandet av konkurrensutsättningsprocessen, utan hela processen från planeringen av organisationens behov till hanteringen av upprättade kontrakt och leverantörer ska beaktas. Upphandlingskompetens behövs inom hela organisationen, och upphandlingar ska inte ses som en separat stödfunktion.

Mål

  • Vi skapar en helhetsbild av nivån på upphandlingskompetensen både på nationell nivå och hos de upphandlande enheterna
  • Vi upprätthåller och utvecklar vår kompetens i fråga om upphandlingar på både strategisk och operativ nivå
  • Vi utökar utbudet av utbildning om upphandling
  • Vi säkerställer verkningsfull och högklassig forskning om upphandling

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. 

Du får mer information: 
•    Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
•    Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntalitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Mer information

Den nationella strategin för offentlig upphandling 2020 med bilagor
•    Bilaga 1 Beskrivning av genomförandet
•    Bilaga 2 Strategiska effektindikatorer

Lägesbild av den offentliga upphandlingen i Finland 2020 (på finska)

Temagruppens möten

  • möte 31.8 klo 10.00-11.30
  • möte 5.10 klo 13.00-15.00
  • möte 1.12 klo 9.00-11.00

Temagruppernas ansvariga

  • programchef Martina Nisula, finansministeriet, tel. 050 532 7966, martina.nisula (at) vm.fi
  • forskare Marika Tuomela-Pyykkönen, Tammerfors universitet, marika.tuomela-pyykkonen (at) oulu.fi