Utveckling av upphandlingskompetensen

Temagruppen Utveckling av upphandlingskompetensen var till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjade den strategiska avsikten: Vi genomför upphandlingarna på ett professionellt sätt och utvecklar kontinuerligt vår kompetens.

Kontinuerlig utveckling av upphandlingskompetensen är en förutsättning för lyckade upphandlingar. I utvecklingen av kompetensen ska det inte fokuseras endast på det tekniska genomförandet av konkurrensutsättningsprocessen, utan hela processen från planeringen av organisationens behov till hanteringen av upprättade kontrakt och leverantörer ska beaktas. Upphandlingskompetens behövs inom hela organisationen, och upphandlingar ska inte ses som en separat stödfunktion.

Mål

  • Vi skapar en helhetsbild av nivån på upphandlingskompetensen både på nationell nivå och hos de upphandlande enheterna
  • Vi upprätthåller och utvecklar vår kompetens i fråga om upphandlingar på både strategisk och operativ nivå
  • Vi utökar utbudet av utbildning om upphandling
  • Vi säkerställer verkningsfull och högklassig forskning om upphandling

Inledande åtgärder

Temagruppernas ansvariga

  • programchef Maria Röykkä, finansministeriet, tel. 050 598 4441, maria.roykka (at) gov.fi
  • sakkunnig i upphandlingsfrågor Juridiska enheten, Niina Ruuskanen, Finlands Kommunförbundet, tel. 046 920 0234, niina.ruuskanen (at) kuntaliitto.fi
  • universitetsadjunkt (ekon.mag.) Marika Tuomela-Pyykkönen, Lapplands Högskola, marika.tuomela-pyykkonen (at) lapinamk.fi