Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Det behövs fler utbildningar med fokus på offentlig upphandling

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2022 9.21
Pressmeddelande

Som en del av programmet Upphandling Finland och det nationella genomförandet av strategin för offentlig upphandling har det publicerats en utredning om utbildning i offentlig upphandling i Finland 2021. I utredningen har man kartlagt utbildningsbakgrunden hos de yrkesmänniskor som gör offentliga upphandlingar samt samlat information om läroanstalter som erbjuder utbildning i upphandling. Enligt utredningen behövs det mer utbildning i upphandling, i synnerhet fördjupad utbildning i offentlig upphandling.

Av de 26 högskoleorganisationer som besvarade enkäten svarade 22 att de erbjuder utbildning i upphandling. Utbudet är emellertid koncentrerat till helheterna inom den allmänna utbildningen i upphandling, och inte särskilt till utbildning som ger färdigheter för offentlig upphandling.

Utbildning i offentlig upphandling erbjöds närmast i form av begränsade specialinnehåll. Högskolorna ansåg emellertid att den allmänna utbildningen i upphandling också ger färdigheter i att genomföra offentliga upphandlingar. Det nuvarande utbudet beaktar emellertid inte i tillräcklig grad särdragen hos offentliga upphandlingar, till exempel när det gäller kännedom om lagstiftningsmiljön. Resultaten av utredningen stöder en ökning och utvidgning av den utbildning som fokuserar på offentlig upphandling.

Kunskaper om offentlig upphandling förvärvas utanför högskolorna

Av de som svarade som arbetar med offentlig upphandling berättade 79 procent att deras studier inte omfattade undervisning i upphandlingskompetens. Få upplevde också att de genom sin examen har fått färdigheter att sköta uppgifter inom offentlig upphandling. För närvarande skaffar största delen av dem som gör offentliga upphandlingar det kunnande som befattningsbeskrivningen kräver genom utbildningar som arbetsgivaren ordnar eller på egen hand. Detta medför emellertid utmaningar särskilt för små upphandlande enheter som inte nödvändigtvis har tillräckliga resurser för att erbjuda sina anställda utbildning i upphandling.

Av dem som gör offentliga upphandlingar är nästan 80 procent högskoleutbildade. 51 procent av dem som svarade berättade att de utexaminerats från universitetet och 28 procent från yrkeshögskola. För närvarande är det i allmänhet tradenomer, förvaltningsmagistrar och diplomingenjörer som ansvarar för att genomföra offentliga upphandlingar som sitt huvudsakliga arbete. Sakkunniga som stöder offentlig upphandling är oftast personer som fått utbildning inom juridik, förvaltning eller handel.

Målet är att kartlägga upphandlingskompetensen

Inom programmet Upphandling Finland bereds just nu ett verktyg för självutvärdering av kunnandet för de upphandlande enheterna. Målet med verktyget är att ge de upphandlande enheterna möjlighet att på ett mer detaljerat sätt utreda styrkor och utvecklingsbehov i upphandlingskompetensen. I och med att verktyget används kan den information som samlas in på nationell nivå och den nu publicerade utredningen av utbildning i fortsättningen utnyttjas bättre än tidigare i utvecklingen av utbildningen i upphandling och den offentliga upphandlingskompetensen.

Utredningen är en del av finansministeriets och Kommunförbundets åtgärdsprogram Upphandling Finland och åtgärderna i den nationella upphandlingsstrategin. Utredningen har genomförts av konsultbolaget Innolink.

Mer information:

Frågor om utredningen: 

Niina Ruuskanen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 046 920 0234, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi
Marika Tuomela-Pyykkönen, doktorand, Uleåborgs universitet, tfn 040 543 3323, marika.tuomela-pyykkonen(at)oulu.fi

Frågor om programmet Upphandling Finland: 

Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at) gov.fi
Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi