FI SV

Statistik


Vid användning av information måste källan nämnas.

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2020

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2020, miljarder euro.    
  2020  
President, Statsrådet, Riksdagen 1,1  
Utrikesministeriet 1,3  
Justitieministeriet 1,0  
Inrikesministeriet 1,6  
Försvarsministeriet 3,2  
Finansministeriet 20,2  
Undervisnings- och kulturministeriet 7,4  
Jord- och skogsbruksministeriet 2,8  
Kommunikationsministeriet 3,8  
Arbets- och näringsministeriet 5,6  
Social- och hälsovårdsministeriet 18,3  
Miljöministeriet 0,4  
Räntor på statsskulden 0,9  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, mrd. euro 67,4  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, % av BNP 29,4 %  

Källa: Finansministeriet 11.6.2020


Budgetekonomins inkomstposter och anslag år 2020

  Inkomster Anslag md euro
Inkomst och förmögenhetsskatter 13,0 7,0 Omkostnader
Skatter på grund av omsättning 17,8 10,0 Övriga konsumtionsutgifter
Acciser 7,3 2,4 Investeringsutgifter
Övriga skatter 2,9 14,4 Statsbidrag till kommuner
Övriga inkomster 7,6 4,3 Statsbidrag till näringslivet
Nettoupplåning 18,8 22,9 Överföringar till hushåll och socialskyddsfonder
    5,2 Övriga överföringar
    1,2 Ränteutgifter
Tillsammans 67,4 67,4  

Källa: Finansministeriet 11.6.2020


Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans

År Inkomster utan nettoupplåning Utgifter utan amorteringar Balans
2004 38,5 36,3 2,2
2005 39 37,5 1,6
2006 41 39,4 1,6
2007 43,2 40,3 2,9
2008 44,3 43,5 0,8
2009 37,5 46,9 -9,4
2010 39,1 49,9 -10,8
2011 43,2 50,4 -7,1
2012 45,7 53,4 -7,7
2013 46,2 54,6 -8,4
2014 47,7 54,2 -6,6
2015 49,0 53,7 -4,7
2016 49,5 54,4 -4,9
2017 51,3 55,0 -3,7
2018 54,9 55,2 -0,3
2019 53,3 55,3 -2,0
2020 48,5 67,4 -18,8

Källa: Finansministeriet 11.6.2020