FI SV

Statistik


Vid användning av information måste källan nämnas.

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2021

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2021, miljarder euro.    
  2021  
President, Statsrådet, Riksdagen 1,1  
Utrikesministeriet 1,4  
Justitieministeriet 1,0  
Inrikesministeriet 1,7  
Försvarsministeriet 4,6  
Finansministeriet 19,9  
Undervisnings- och kulturministeriet 7,5  
Jord- och skogsbruksministeriet 3,0  
Kommunikationsministeriet 3,7  
Arbets- och näringsministeriet 4,8  
Social- och hälsovårdsministeriet 18,3  
Miljöministeriet 0,4  
Räntor på statsskulden 0,8  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, mrd. euro 68,1  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, % av BNP 27,5 %  

Källa: Finansministeriet 27.5.2021


Budgetekonomins inkomstposter och anslag år 2021

  Inkomster Anslag md euro
Inkomst och förmögenhetsskatter 14,0 7,4 Omkostnader
Skatter på grund av omsättning 21,2 11,0 Övriga konsumtionsutgifter
Acciser 6,9 2,3 Investeringsutgifter
Övriga skatter 2,9 14,9 Statsbidrag till kommuner
Övriga inkomster 8,8 4,8 Statsbidrag till näringslivet
Nettoupplåning 14,4 22,2 Överföringar till hushåll och socialskyddsfonder
    4,7 Övriga överföringar
    0,9 Ränteutgifter
Tillsammans 68,1 68,1  

Källa: Finansministeriet 27.5.2021


Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans

År Inkomster utan nettoupplåning Utgifter utan amorteringar Balans
2004 38,5 36,3 2,2
2005 39 37,5 1,6
2006 41 39,4 1,6
2007 43,2 40,3 2,9
2008 44,3 43,5 0,8
2009 37,5 46,9 -9,4
2010 39,1 49,9 -10,8
2011 43,2 50,4 -7,1
2012 45,7 53,4 -7,7
2013 46,2 54,6 -8,4
2014 47,7 54,2 -6,6
2015 49,0 53,7 -4,7
2016 49,5 54,4 -4,9
2017 51,3 55,0 -3,7
2018 54,9 55,2 -0,3
2019 53,3 55,3 -2,0
2020 49,6 67,1 -17,4
2021 53,7 68,1 -14,4

Källa: Finansministeriet 27.5.2021