FI SV

Statistik


Vid användning av information måste källan nämnas.


Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2020

 

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2020, miljarder euro.    
  2020  
President, Statsrådet, Riksdagen 1,1  
Utrikesministeriet 1,3  
Justitieministeriet 1,0  
Inrikesministeriet 1,6  
Försvarsministeriet 3,2  
Finansministeriet 20,2  
Undervisnings- och kulturministeriet 7,4  
Jord- och skogsbruksministeriet 2,8  
Kommunikationsministeriet 3,8  
Arbets- och näringsministeriet 5,6  
Social- och hälsovårdsministeriet 18,3  
Miljöministeriet 0,4  
Räntor på statsskulden 0,9  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, mrd. euro 67,4  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, % av BNP 29,4 %  
     
Källa: Finansministeriet 11.6.2020    


Budgetekonomins inkomstposter och anslag år 2020

  Inkomster Anslag  
  md euro  
       
Inkomst och förmögenhetsskatter 13,0 7,0 Omkostnader
Skatter på grund av omsättning 17,8 10,0 Övriga konsumtionsutgifter
Acciser 7,3 2,4 Investeringsutgifter
Övriga skatter 2,9 14,4 Statsbidrag till kommuner
Övriga inkomster 7,6 4,3 Statsbidrag till näringslivet
Nettoupplåning 18,8 22,9 Överföringar till hushåll och socialskyddsfonder
    5,2 Övriga överföringar
    1,2 Ränteutgifter
  67,4 67,4  
       
Källa: Finansministeriet 11.6.2020


Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans

  Inkomster utan nettoupplåning Utgifter utan amorteringar Balans
2004     38,5     36,3     2,2    
2005     39     37,5     1,6    
2006     41     39,4     1,6    
2007     43,2     40,3     2,9    
2008     44,3    43,5     0,8    
2009     37,5     46,9     -9,4    
2010     39,1     49,9     -10,8    
2011     43,2     50,4     -7,1    
2012     45,7     53,4     -7,7    
2013     46,2     54,6     -8,4    
2014     47,7  54,2    -6,6   
2015     49,0    53,7 -4,7 
2016 49,5 54,4 -4,9
2017 51,3 55,0 -3,7
2018 54,9 55,2 -0,3
2019 53,3 55,3 -2,0
2020 48,5 67,4 -18,8
       
Källa: Finansministeriet 11.6.2020