Statistik


Vid användning av information måste källan nämnas.


Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2019

 

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2019, miljarder euro.    
  2019  
President, Statsrådet, Riksdagen 0,4  
Utrikesministeriet 1,1  
Justitieministeriet 1,0  
Inrikesministeriet 1,5  
Försvarsministeriet 3,1  
Finansministeriet 17,5  
Undervisnings- och kulturministeriet 6,4  
Jord- och skogsbruksministeriet 2,6  
Kommunikationsministeriet 2,9  
Arbets- och näringsministeriet 2,5  
Social- och hälsovårdsministeriet 15,0  
Miljöministeriet 0,2  
Räntor på statsskulden 1,2  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, mrd. euro 55,5  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, % av BNP 23 %  
     
Källa: Finansministeriet 9.1.2019    


Budgetekonomins inkomstposter och anslag år 2019

  Inkomster Anslag  
  md euro  
       
Inkomst och förmögenhetsskatter 15,2 6,8 Omkostnader
Skatter på grund av omsättning 19,8 8,5 Övriga konsumtionsutgifter
Acciser 7,5 0,8 Investeringsutgifter
Övriga skatter 3,2 11,1 Statsbidrag till kommuner
Övriga inkomster 8,1 3,5 Statsbidrag till näringslivet
Nettoupplåning 1,7 19,9 Överföringar till hushåll och socialskyddsfonder
    3,9 Övriga överföringar
    1,2 Ränteutgifter
  55,3 55,5  
       
Källa: Finansministeriet 9.1.2019


Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans

  Inkomster utan nettoupplåning Utgifter utan amorteringar Balans
2004     38,5     36,3     2,2    
2005     39     37,5     1,6    
2006     41     39,4     1,6    
2007     43,2     40,3     2,9    
2008     44,3    43,5     0,8    
2009     37,5     46,9     -9,4    
2010     39,1     49,9     -10,8    
2011     43,2     50,4     -7,1    
2012     45,7     53,4     -7,7    
2013     46,2     54,6     -8,4    
2014     47,7  54,2    -6,6   
2015     49,0    53,7 -4,7 
2016 49,5 54,4 -4,9
2017 51,3 55,0 -3,7
2018 54,9 56,2 -1,3
2019 53,8 55,5 -1,7
       
Källa: Finansministeriet 9.1.2019