FI SV

Statistik


Vid användning av information måste källan nämnas.

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar i 2024

Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, miljarder euro    
  2024  
President, Statsrådet, Riksdagen 0,4  
Utrikesministeriet 1,3  
Justitieministeriet 1,2  
Inrikesministeriet 2,6  
Försvarsministeriet 6,0  
Finansministeriet 38,1  
Undervisnings- och kulturministeriet 8,0  
Jord- och skogsbruksministeriet 2,7  
Kommunikationsministeriet 3,6  
Arbets- och näringsministeriet 4,2  
Social- och hälsovårdsministeriet 16,3  
Miljöministeriet 0,2  
Räntor på statsskulden 3,2  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, mrd. euro 87,9  
Budgetekonomins anslag enligt huvudtitlar, % av BNP 30,4 %  

Källa: Finansministeriet 19.12.2023


Budgetekonomins inkomstposter och anslag år 2024

  Inkomster Anslag md euro
Inkomst och förmögenhetsskatter 33,9 8,4 Omkostnader
Skatter på grund av omsättning 23,7 12,9 Övriga konsumtionsutgifter
Acciser 7,0 1,0 Investeringsutgifter
Övriga skatter 2,1 31,4 Statsbidrag till kommuner och välfärdsområden
Övriga inkomster 9,7 4,2 Statsbidrag till näringslivet
Nettoupplåning 11,4 21,9 Överföringar till hushåll och socialskyddsfonder
    4,7 Övriga överföringar
    3,2 Ränteutgifter
Tillsammans 87,9 87,9  

Källa: Finansministeriet 19.12.2023


Budgetekonomins inkomster, utgifter och balans

År Inkomster utan nettoupplåning Utgifter utan amorteringar Balans
2004 38,5 36,3 2,2
2005 39 37,5 1,6
2006 41 39,4 1,6
2007 43,2 40,3 2,9
2008 44,3 43,5 0,8
2009 37,5 46,9 -9,4
2010 39,1 49,9 -10,8
2011 43,2 50,4 -7,1
2012 45,7 53,4 -7,7
2013 46,2 54,6 -8,4
2014 47,7 54,2 -6,6
2015 49,0 53,7 -4,7
2016 49,5 54,4 -4,9
2017 51,3 55,0 -3,7
2018 54,9 55,2 -0,3
2019 53,3 55,3 -2,0
2020 49,6 67,1 -17,4
2021 56,4 66,0 -9,6
2022 60,2 76,3 -16,0
2023 73,1 83,2 -10,2
2024 76,4 87,9 -11,4

Källa: Finansministeriet 19.12.2023