Samarbetsgrupp för att utveckla statsunderstödsverksamheten och de gemensamma statsunderstödstjänsterna